Månadens problem, december 2008

Skapad: 2008-12-04. Ändrad: 2011-04-07  

Månadens problem, december 2008

Problem 1

Sofia knyter en rosett intill sitt högra öra. Hon ställer sig framför en spegel. Hur många av bilderna nedan är det möjligt att hon kan se i spegeln?
A: ingen    B: 1    C: 2    D:3    E: alla fyra
Problem 2

Du har sex pinnar med längderna 2 cm, 5 cm, 10 cm, 1997 cm, 2000 cm och 2003 cm. Välj ut tre av pinnarna och gör en triangel av dem. Hur många olika val av pinnar finns det som fungerar?
Problem 3

Med längden av ett positivt heltal n, menar vi antalet primtalsfaktorer i n. Längden av talet 90 är exempelvis lika med 4, eftersom 90=2·3·3·5. Hur många udda tal under 100 har längden 3?

A: 2    B: 3    C: 5    D: 7    E: inget av dessa svar

problemen ...
Array
lösningarna ...
Array
Innehåll: UD