NOMAD 13(3), 2008. Analyzing mathematical classroom discourse

Skapad: 2008-11-18. Ändrad: 2008-11-18  

NOMAD 13(3), 2008. Analyzing mathematical classroom discourse

ANDREAS RYVE

Abstract

The dialogical approach has been introduced for studying mathematical classroom discourse in a growing body of studies conducted by researchers from the Nordic countries. However, since it is developed for analyzing human action, communication, and cognition in general, it is important to explicitly discuss how it could be developed and complemented for serving the purposes of mathematics education research. In this article I initiate such a discussion by drawing on theoretical analysis as well as my own experiences of using the dialogical approach. By relating it to a framework of criteria for research in mathematics education it is shown that the dialogical approach could be a useful tool for fulfilling several aspects of relevance for mathematics education research. The article concludes by suggesting further aspects that need to be discussed and elaborated on in the project of making it even more useful for understanding mathematical teaching and learning.

Sammanfattning

Den dialogiska approachen har introducerats för att studera matematiska klassrumssamtal i ett växande antal publikationer genomförda och skrivna av nordiska forskare. Eftersom den dialogiska approachen är utvecklad för att studera mänskligt handlande, kommunikation och kognition i allmänhet är det viktigt att explicit diskutera hur den kan utvecklas och kompletteras för att uppfylla de ändamål som matematikdidaktisk forskning kräver. I denna artikel initierar jag en sådan diskussion med utgångspunkt i teoretiska analyser och empiriska exempel från min egen forskning. Genom att relatera den till ett ramverk för kvalité inom matematikdidaktisk forskning visas att den dialogiska approachen är ett verktyg som kan användas för att uppfylla många av dessa kriterier. Artikeln avslutas med förslag på aspekter som behöver diskuteras och utvecklas för att göra den dialogiska approachen ännu mer användbar för att förstå lärande och undervisning inom matematik.

ANDREAS RYVE
Andreas Ryve is a research fellow at Stockholm University and a senior lecturer at Mälardalen University. His research interest includes theoretical and methodological issues of how to analyze mathematical classroom discourse, conceptualizations of teacher practice, and teaching mathematics through problem solving.