Svar och lösningar, september 2008

Skapad: 2008-09-18. Ändrad: 2011-04-07  

Svar och lösningar, september 2008

Problem 1

Runt en rektangulär trädgård finns en grusgång som är lika bred överallt. Om du går runt trädgården längs gångens ytterkanter går du 8 m längre än om du går längs gångens innerkanter. Hur bred är grusgången?Lösning
1 m.
I varje hörn av trädgården går man två gånger grusgångens bredd längre (längs ytterkanten), dvs totalt åtta gånger grusgångens bredd.
Problem 2

En skattkista innehåller 5 skrin. Varje skrin innehåller 3 askar. I varje ask finns 10 guldpengar. Skattkista, skrin och askar är alla låsta. Hur många lås måste du öppna för att få tag på 50 guldpengar?Lösning
8 lås.
Fem askar, två skrin och skattkistan måste öppnas för att 50 guldpengar ska nås.
Problem 3

På hur många olika sätt kan du välja en vit och en svart ruta på ett schackbräde, så att de två rutorna ligger både i olika rader och i olika kolumner?Lösning
768 sätt.
Man kan välja den första färgen på 32 sätt. När den är vald återstår 49 rutor varav 24 är av den andra färgen. Multiplikationsprincipen ger 32x24=768.

problemen ...
Array
lösningarna ...
Array
Innehåll: UD