Cadet-gy, Junior & Student 2008: poängfördelning och lösningsfrekvens

Skapad: 2008-06-16. Ändrad: 2009-07-08  

Cadet-gy, Junior & Student 2008: poängfördelning och lösningsfrekvens

Lösningsfrekvens
Cadet-gy | Junior | Student | Gymnasiet, alla kurser

Poängfördelning procentuellt

  Cadet-gy Junior Student
Poäng MaA MaB MaC MaD MaE
96 - 77 2 1 1 1 3
76 - 57 6 9 17 6 15
56 - 41 23 24 38 21 35
40 - 25 42 43 33 50 30
24 - 13 23 20 10 19 13
12 - 0 4 3 1 4 4
Summa 100 100 100 100 100
Elevunderlag 845 348 222 197 142
Skolunderlag 26 25   23  
Anmälda skolor 59 52   40  

 

Lösningsfrekvens procentuellt, Cadet-gy
Uppdelning mellan pojkar och flickor. Baserat på 733 elever.

Uppgift MaA

P F
1 60 70
2 90 91
3 61 54
4 52 48
5 41 36
6 39 36
7 56 59
8 62 61
9 33 36
10 39 34
11 42 34
12 36 31
13 29 23
14 38 33
15 29 35
16 15 14
17 39 34
18 26 18
19 37 36
20 21 14
21 27 21
22 25 19
23 16 11
24 14 11

 

Lösningsfrekvens procentuellt, Junior
Uppdelning mellan pojkar och flickor. Baserat på 733 elever i kurs B samt 187 elever i kurs B.

Uppgift MaB
MaC

P F P F
1 90 89 89 94
2 71 73 90 80
3 25 37 41 34
4 66 66 67 59
5 44 39 55 54
6 51 43 71 75
7 30 32 36 29
8 67 66 74 64
9 72 77 78 86
10 43 45 56 50
11 23 16 35 33
12 41 36 63 45
13 33 28 40 32
14 16 12 21 16
15 44 40 62 47
16 44 40 42 54
17 26 22 50 41
18 21 20 48 36
19 22 18 15 17
20 26 16 25 28
21 22 24 25 28
22 21 26 28 25
23 26 23 24 30
24 9 11 16 20


 

Lösningsfrekvenser procentuellt, Student
Uppdelning mellan pojkar och flickor. Baserat på 77 elever i kurs D samt 142 elever i kurs E.

Uppgift MaD
MaE

P F P F
1 84 75 72 78
2 Uppgift saknas

3 36 36 43 53
4 22 33 50 40
5 75 63 86 68
6 31 24 39 53
7 27 15 38 15
8 70 84 75 75
9 75 69 83 78
10 47 39 47 40
11 29 9 42 25
12 65 39 61 62
13 77 66 78 65
14 29 15 26 18
15 38 36 55 56
16 45 3 30 28
17 27 33 33 31
18 27 18 37 34
19 38 30 41 25
20 20 15 27 15
21 20 21 32 34
22 15 6 19 12
23 20 12 31 12
24 15 21 26 12

Observera att uppgift 2, kurs D, är felaktig i diagrammet nedan.

 


Observera att uppgift 2, kurs D, är felaktig i diagrammet nedan.