Cadet 2008: poängfördelning och lösningsfrekvenser