Benjamin 2008: poängfördelning och lösningsfrekvenser

Skapad: 2008-06-16. Ändrad: 2008-06-18  

Benjamin 2008: poängfördelning och lösningsfrekvenser

Poängfördelning procentuellt
Baserat på 423 skolor av total 908 anmälda.

Poäng Åk5 Åk6 Åk7
84 - 70 0 1 2
69 - 50 8 14 17
49 - 34 28 33 35
33 - 22 34 31 28
21 - 10 25 18 15
9 - 0 5 3 3
Summa 100 100 100
Elevunderlag 3736 6253 5576

 

Lösningsfrekvens procentuellt
Uppdelat mellan pojkar och flickor. Baserat på 3068 elever i åk5, 4525 elever i åk6 samt 4021 elever i åk7.

Uppgift Åk5
Åk6
Åk7

P F P F P F
1 35 32 42 41 47 42
2 50 48 52 52 53 55
3 66 66 71 77 72 75
4 23 23 29 29 34 30
5 73 76 75 78 75 77
6 39 33 45 41 48 43
7 44 41 51 50 55 54
8 57 60 66 70 66 69
9 36 37 39 42 42 43
10 51 60 58 71 57 67
11 17 12 15 15 16 14
12 26 27 30 31 32 32
13 19 20 20 20 21 20
14 21 18 27 24 30 27
15 12 12 18 18 21 19
16 46 48 53 58 54 56
17 20 16 23 22 24 24
18 38 33 42 43 45 45
19 33 33 39 44 40 45
20 29 26 33 27 29 25
21 19 13 19 14 16 14