Ecolier 2008: poängfördelning och lösningsfrekvenser

Skapad: 2008-06-16. Ändrad: 2008-06-18  

Ecolier 2008: poängfördelning och lösningsfrekvenser

Poängfördelning procentuellt
Baserat på 433 skolor av total 751 anmälda.

Poäng Åk3 Åk4
72 - 58 5 11
57 - 43 21 31
42 - 31 34 32
30 - 19 28 20
18 - 10 10 5
9 - 0 2 1
Summa 100 100
Elevunderlag 5241 7763

 

Lösningsfrekvens procentuellt
Uppdelat mellan pojkar och flickor. Baserat på 4242 elever i åk3 samt 6301 elever i åk4.

Uppgift Åk3
Åk4

P F P F
1 73 75 74 79
2 79 76 83 81
3 50 53 52 56
4 78 80 80 80
5 60 60 65 66
6 49 53 53 58
7 76 81 81 85
8 54 48 69 64
9 42 39 49 47
10 65 68 70 75
11 41 37 51 45
12 31 33 42 43
13 63 62 71 71
14 42 44 55 59
15 28 28 36 36
16 33 34 42 44
17 9 9 13 14
18 19 17 25 26