Svar och lösningar, maj 2008

Skapad: 2008-05-28. Ändrad: 2011-04-07  

Svar och lösningar, maj 2008

Skicka in era lösningar!

Problem 1

På bordet ligger det papperstrianglar och pappersrektanglar utspridda. De ligger inte kant emot kant och inte på varandra. Tillsammans har de 17 hörn. Hur många trianglar ligger det på bordet?

A) 1    B) 2     C) 3     D) 4     E) 5

Lösning
C.  Problem 2

Hur lång är den stora kvadratens sida, märkt med ” x ”?Lösning
Den ena kvadraten har måtten 9 cm x 9 cm och de två lika rektanglarna är 2 cm x 9 cm. Den stora kvadratens sida blir då 11 cm.Problem 3

Hur många olika kvadrater finns det som har ett av sina hörn i punkten (−1, −1) och minst en av koordinataxlarna som symmetriaxel?

A) 2    B) 3    C) 4    D) 5    E) 6

Lösning
D. En symmetriaxel längs diagonalen ger två fall och en symmetriaxel parallell med en sida ger tre fall.

problemen ...
Array
lösningarna ...
Array
Innehåll: UD