Kursmålen för årskurs 3

Skapad: 2008-05-21. Ändrad: 2011-04-12  

Kursmålen för årskurs 3

I Nämnaren nr 2, 2008 diskuterar Olof Magne mål i matematik, med anledning av det pågående arbetet med mål och prov i årskurs 3. Vi hoppas att fler av våra läsare vill delta i diskussionen med inlägg på nätet, namnaren.ncm.gu.se

Svara på inlägget...


Inlägg från Argus:

Visst har lärare och planer betydelse.
Det är väl tydligt vad uppnåendemålen från 94 och framåt lett till.
Sveriges lärare borde få ta ställning till några olika förslag med goda mål att uppnå (Innan nästa kursplan skrivs).
De får gärna innehålla intensitetsaspekter.

Argus


Inlägg från Annonym:

Att säga "I analysen av Skolverkets förslag är vår bedömning att målen ligger alldeles för högt. Bara eleverna över medianen skulle nå alla de föreslagna målen." känns som att kasta in handduken och acceptera det som skolan just nu råka prestera. Är det inte just det som man vill ändra på? Först sätter man upp de mål man VILL nå. Sedan bygger man upp och bedriver utbildning av både lärare och elever så. Eleverna idag är rimligen inte mindre kapabla än de för 30 år sedan. Borde inte målen och lärarna kunna ha något slags inverkan på resulaten?

Annonym


Inlägg från Argus:

Olof Magne har rätt.

 • Den svenska mål och kunskapsrelaterade modellen har inte givit de svenska eleverna tillräckligt goda resultat
 • Medicinen är att även i planerna ta hänsyn till elevernas förmåga och ambition

  Ett förslag i denna riktning kan vara att ”nästa” kursplan ger mål av tre typer:
  ..baskunnande för alla
  ..merkunnande för många
  ..djupkunnande för intresserade

  Dessa fastställes på ämnets olika områden och ges kontinuitet genom att återkomma under åk F, 3, 6 och 9. Elev och lärare utformar en lämplig blandning av de tre måltyperna för att befrämja elevens utveckling.

  Mamors / Argus

  PS Vilken typ av kursplan som kan åstadkomma detta överlåtes till kursplaneskrivarna att avgöra.


  Inlägg från Arne Engström:

  Som ett led i att förbättra måluppfyllelsen i grundskolan har regeringen förutskickat införandet av nationella mål och prov i årskurs 3. Skolverket har fått i uppdrag att ta fram mål och dessa är överlämnade till regeringen. Proven har Skolverket gett PRIM-gruppen vid Stockholms universitet i uppdrag att utforma.
   
  Jag ska inte här diskutera om mål och prov i årskurs 3 är bra eller dåligt, önskvärt eller förkastligt. Dessa olika uppfattningar har framförts av andra i olika sammanhang. Jag ska i stället försöka illustrera dilemmat som uppstår när man försöker ta fram mål och prov i årskurs 3.

  Läs hela inlägget ...


  Bäste läsare!
  Vi tar gärna emot fler insändare!
  Svara på inlägget...

  Innehåll: UD