Förskolan som lärandearena 4(4)

Skapad: 2008-04-30. Ändrad: 2009-05-05  

Förskolan som lärandearena 4(4)

Christina Eriksson, Carina Mattsson & Carina Strömbom
Nämnaren nr 3, 2002
Matematikspaning. Former och mönster

Här beskrivs det arbete som fick det största Nämnarenstipendiet vid Matematikbiennalen i Malmö i januari. Ett arbetslag berättar om hur barn i åldern 3 – 5 år fått möta grundläggande matematikbegrepp i närmiljön. Det börjar med en bilmatta och leder till kyrkbygge.

Läs artikeln ...