Nyförvärv februari, 2008

Skapad: 2008-03-04. Ändrad: 2009-07-08  

Nyförvärv februari, 2008

Ahmed, A. and H. Williams (2007). Even better mathematics : looking back to move forward. New York, Network Continuum Education.

Brams, S. J. (2008). Mathematics and democracy : designing better voting and fair-division procedures. Princeton, N.J., Princeton University Press.

Carlsson, C.-G., P. Gerrevall, et al. (2007). Bedömning av yrkesrelaterat kunnande. Stockholm, HLS förlag : Förlagssystem [distributör].

Engström, A., M. Engvall, et al. (2007). Att leda den tidiga matematikundervisningen. Linköping, Linköpings universitet.

Garfield, J. B. (2005). Innovations in teaching statistics. Washington, DC, Published and distributed by the Mathematical Association of America.

Hand, D. J. (2007). Information generation : how data rule our world. Oxford, Oneworld.

Johansson, B. and M. Wirth (2007). Så erövrar barnen matematiken : talradsmetoden ger nya möjligheter. Uppsala, Kunskapsföretaget.

Katz, V. (2007). Algebra : gateway to a technological future. Washington, D.C., Mathematical Association of America.

Loveless, T. and TIMSS International Study Center. (2007). Lessons learned : what international assessments tell us about math achievement. Washington, D.C., Brookings Institution Press. "Examines student performance in mathematics, using the Trends in Mathematics and Science Study database to address pressing questions about school policy and educational research, including major lessons learned from TIMSS testing, comparison of math curricula across nations, effect of technology in the classroom, and progress of popular math reforms abroad"--Provided by publisher.

Löwing, M. (2008). Grundläggande aritmetik : matematikdidaktik för lärare. Lund, Studentlitteratur AB.

Norén, E., S. Ramsfeldt, et al. (2008). Det går att lära sig mer : två utvärderingar. Stockholm, Kompetensfonden, Stockholms stad.

Osborne, J. and J. Dillon (2008). Science education in Europe : critical reflections : a report of the Nuffield Foundation. London, The Nuffield Foundation.

Poirier Martinsson, R. and J. Andersson (2007). Arkimedes : matematiker, vapenmakare, stjärnskådare. Stockholm, Norstedt.

Rasch-Halvorsen, A. and H. Johnsbråten (2007). Norsk matematikkråds undersøkelse hösten 2007 : en undersøkelse av grunnleggende matematsik kunnskap for studenter som begynner på matematikkrevende studier i Norge. Notodden, Høgskolen i Telemark.

Reikerås, E. K. L. (2008). Temahefte om antall, rom og form i barnehagen. Oslo, Kunnskapsdepartementet.

Rönnberg, I., L. Rönnberg, et al. (2007). Etnomatematik : perspektiv för ökad förståelse i matematiklärandet. Stockholm, Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad.

Shell-Gellasch, A. (2007). Hands on history : a resource for teaching mathematics. Washington, D.C., Mathematical Association of America.

Shell-Gellash, A. and D. Jardine (2005). From Calculus to computers : using the last 200 years of mathematics history in the classroom. Washington ;, The Mathematical Association of America.

Skott, J., K. Jess, et al. (2008). Matematik for laererstuderende : delta : fagdidaktik. Frederiksberg,.

Stockholms universitet and Stockholms stad (2008). Matematik - en huvudsak : Stockholm 2008, 31 januari - 1 februari. Stockholm, Stockholms universitet.

Stockholms universitet and Stockholms stad (2008). Matematik - en huvudsak [Elektronisk resurs] : Matematikbiennalen 2008 : dokumentation : Stockholm 2008. Stockholm, Stockholms universitet.

Sverige. Utbildningsdepartementet (2008). En ny betygsskala. Stockholm, Utbildningsdepartementet : Regeringskansliet : Fritze [distributör].

Wallby, K. and O. Helenius (2008). Människor och matematik : läsebok för nyfikna. Göteborg, Nationellt centrum för matematikutbildning.

Wasenden, W. (2001). Yrkesretting som pedagogisk prosess. Bekkestua, Høgskolen i Akershus.Array
Innehåll: MD