Nyförvärv januari, 2008

Skapad: 2008-02-11. Ändrad: 2014-09-29  

Nyförvärv januari, 2008

Sverige. Myndigheten för skolutveckling, Nationellt centrum för svenska som andraspråk, et al. (2008). Mer än matematik : om språkliga dimensioner i matematikuppgifter. Stockholm, Myndigheten för skolutveckling.

Andersen, S. W. and Sørlandets kompetansesenter (2007). Opplevelser som teller [Elektronisk resurs] : om arbeid med matematikk i barnehagen. Kristiansand, Sørlandets kompetansesenter.

Atweh, B. (2007). Internationalisation and globalisation in mathematics and science education. Dordrecht, Springer.

Bana, J., L. Marshall, et al. (2005). Maths terms and tables : simple descriptions of terms : clear tables, charts and diagrams. Greenwood, W.A. Bosheen, Ireland, R.I.C. Publications ; Prim-Ed.

Beiler, A. H. (1966). Recreations in the theory of numbers : the queen of mathematics entertains. New York, Dover Publ.

Belcastro, S.-M. and C. Yackel (2008). Making mathematics with needlework : ten papers and ten projects. Wellesley, Mass., A K Peters.

Bergius, B., G. Emanuelsson, et al. (2008). Hur många prickar har en gepard? : unga elever upptäcker matematik. Göteborg, NCM, Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs universitet.

Deakin, M. A. B. (2007). Hypatia of Alexandria : mathematician and martyr. Amherst, N.Y., Prometheus Books.

Devi, S. (1986). Figuring : the joy of numbers. New Delhi, Orient Paperbacks.

Douglas, M. (2001). In the wilderness : the doctrine of defilement in the Book of Numbers. Oxford, Oxford Univ. Press.

Du Sautoy, M. (2008). Finding moonshine a mathematician's journey through symmetry. London, Harpercollins Pub Ltd.

Dynkin, E. B. and V. A. Uspenskii (2006). Mathematical conversations : Multicolor problems, Problems in the theory of numbers, and Random walks. Mineola, N.Y., Dover Publications.

Engström, L. and Lärarhögskolan i Stockholm. Prim-gruppen (2007). Matematikdidaktiska texter : beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Stockholm, PRIM-gruppen, Institutionen för undervisningsprocesser, kommunikation och lärande, Lärarhögskolan i Stockholm.

Goetzfridt, N. J. (2008). Pacific ethnomathematics : a bibliographic study. Honolulu, University of Hawai'i Press.

Herder, B. and Sverige. Skolverket (2007). Vad händer med läsningen? : en kunskapsöversikt om läsundervisningen i Sverige 1995-2007. Stockholm, Skolverket.

Hoffer, T. B. and NORC National Opinion Research Center. Final report on the national survey of algebra teachers for the national math panel [Elektronisk resurs].

Leveen, A. (2008). Memory and tradition in the book of Numbers. New York, Cambridge University Press.

Lindberg, V. and Sverige. Skolverket (2007). Skriftspråklighet inom yrkesutbildning och arbetsliv : en kunskapsöversikt. Stockholm, Skolverket.

Löwing, M. and W. Kilborn (2008). Språk, kultur och matematikundervisning. Lund, Studentlitteratur.

Organisation for Economic Co-operation and Development. Centre for Educational Research and Innovation (2007). Understanding the brain : the birth of a learning science. Paris, Organisation for Economic Co-operation and Development.

Pejlare, J. (2007). On Axioms and Images in the History of Mathematics. Uppsala, Department of Mathematics Matematiska institutionen.

Persson, A. and L. Wiklund (2008). Hur långt är ett äppelskal? : tematiskt arbete i förskoleklass. Stockholm, Liber.

Pettersson, K. (2008). Algoritmiska, intuitiva och formella aspekter av matematiken i dynamiskt samspel : en studie av hur studenter nyttjar sina begreppsuppfattningar inom matematisk analys. Göteborg, Matematiska Vetenskaper, Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet.

Porter, T. M. (1995). Trust in numbers : the pursuit of objectivity in science and public life. Princeton, Princeton Univ. Press.

Richet, P. (2007). A natural history of time. Chicago, University of Chicago Press.

Saracho, O. N. and B. Spodek (2008). Contemporary perspectives on mathematics in early childhood education. Charlotte, N.C., IAP-Information Age Pub.

Sriraman, B. (2008). International perspectives on social justice in mathematics education. Charlotte, NC, IAP.

Sverige. Skolverket (2007). PISA 2006 : 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera : naturvetenskap, matematik och läsförståelse. [Stockholm], Skolverket.

Sverige. Skolverket (2007). Provbetyg-slutbetyg-likvärdig bedömning? : en statistisk analys av sambandet mellan nationella prov och slutbetyg i grundskolan 1998-2006. Stockholm, Skolverket : Fritze [distributör].

Tout, D. (2007). Having fun with maths : activities and games for developing maths language and skills. Yarraville, VIC, Multifangled.

Törner, G. and B. Sriraman (2007). Beliefs and mathematics : festschrift in honor of Günther Törner's 60th birthday. Charlotte, NC, Information Age Pub. Inc.

Ulin, B. (2008). Fibonacci-talen och gyllene snittet. Göteborg, Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM, Göteborgs universitet.

Waege, K. and Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Institutt for matematiske fag (2007). Elevenes motivasjon for å laere matematikk og undersøkende matematikkundervisning. Trondheim, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Nasjonalt senter for matematikk i oplaeringen, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for matematiske fag.

Winbourne, P. and A. Watson (2007). New directions for situated cognition in mathematics education. New York ; London, Springer.

Virtue, D. and L. Brown (2005). Angel numbers : the angels explain the meaning of 111, 444, and other numbers in your life. Carlsbad, Calif., Hay House, Inc.

Wood, A. and Sverige. Myndigheten för skolutveckling (2008). Sommarskola 2007 : en utvärdering. Stockholm, Myndigheten för skolutveckling.

Østergaard, J. L. (2007). Mathematics teaching and inclusion : proceedings of the 3rd Nordic Research Conference on Special Education in Mathematics. Aalborg, Aalborg Universitet.Array
Innehåll: MD