Människor och matematik

Skapad: 2008-01-24. Ändrad: 2013-09-27  

Människor och matematik

Läsebok för nyfikna

Detta är en läsebok för nyfikna. Många tror att matematiken är en färdigkonstruerad byggnad. Men det är en vanföreställning: varje år kommer tiotusentals matematiska resultat och nya sätt att se på redan välkända fakta. Vad gör forskande matematiker? Inom matematiken samsas urgamla sanningar och metoder med vetenskapens senaste rön. I bokens tjugotvå kapitel grupperade i fem avdelningar ges en bild av båda sidor och smakprov från matematikens viktigaste områden.

Några av artiklarna är lättillgängliga och kräver endast elementära kunskaper i mate­matik, andra förutsätter mer. Med nyfikenhet som drivkraft hoppas vi att läsaren kan ta sig an även mer avancerade artiklar och att texterna ska väcka lust till fördjupning och att läsa vidare. Avsikten med bo­­ken är dock i första hand att ge orientering om och upplevelser av mate­matik, med forsk­ande matematiker som vägvisare. Detta är inte en lärobok i mate­matik utan en läse­bok om matematik. I första hand var det tänkt att bli en bok för lärarutbildning och för redan verksamma lärare, men det är en bok som också kan passa som bredvidläsningsbok på gymnasie­skolan.

Boken är framtagen med stöd från Myndigheten för skolutveckling.

Gå till bokens webbsida ...


ISBN: 978-91-85143-08-5
Sidantal: 390
Pris, inkl moms: 290 kr
217:50 kr för N-prenumeranter
Beställ via toppmenyn.

Författare:
Stefan Arnborg, Gunilla Borgefors, Gerd Brandell, Tom Britton, Lennart Carleson, Kimmo Eriksson, Magnus Fontes, Johan Håstad, Peter Jagers, Sten Kaijser, Christer Kiselman, Frank Kutzschebauch, Svante Linusson, Anders Logg, Erik Palmgren, Juni Palmgren, Ulf Persson, Staffan Rodhe, Johan Tysk, Frank Wikström & Josefin Bodell Werneker

Redaktion: Ola Helenius & Karin Wallby