Ny bok! Hur många prickar har en gepard?

Skapad: 2008-01-24. Ändrad: 2013-09-27  

Ny bok! Hur många prickar har en gepard?

Unga elever upptäcker matematik


Matematik är lustfyllt att utforska för både elever och lärare! Det framgår av denna bok med exempel från två lärares 20-åriga samarbete om undervisning i tidiga skolår. Upplevelser presenteras med autentiska bilder, berättelser och motiv.

Elever och lärare gör upptäckter av matematik i natur, omvärld, konst, arkitektur och litteratur. De utforskar former och mönster i tal och rum och i tankar och fantasi. Lärarnas och elevernas erfarenheter från utmanande aktiviteter, samtal och problemlösning presenteras med 350 illustrationer, i foton, elevtexter och elevlösningar.

Boken är tänkt att inspirera lärare, studenter, lärarutbildare, politiker, ja alla med intresse att diskutera och utveckla unga elevers lust för och lärande i och om matematik.

Boken är framtagen med stöd från Myndigheten för skolutveckling.


ISBN: 978-91-85143-07-8
Sidantal: 134
Pris, inkl moms: 290 kr
217:50 kr för N-prenumeranter
Beställ via toppmenyn.
Författare: Berit Bergius & Lillemor Emanuelsson
Redaktör: Göran Emanuelsson