Arbetsglädje med problemlösning i matematik

Skapad: 2007-11-21. Ändrad: 2007-11-22  

Arbetsglädje med problemlösning i matematik

Att jobba med matematisk problemlösning ger ofta arbetsglädje i klassrummet, säger Eva Taflin till Skolporten. Rika matematiska problem är också en katalysator för lärande då det sätter fokus på olika matematiska idéer och uttrycksformer samt uppmuntrar kreativitet. Eva har nyligen doktorerat på en avhandling om Matematikproblem i skolan – för att skapa tillfällen till lärande.

Läs mer ...

Problem solving around the world ...

Teaching mathematics through problemsolving ...