Nyförvärv oktober, 2007

Skapad: 2007-11-07. Ändrad: 2009-07-08  

Nyförvärv oktober, 2007

(2007). The illusion of linearity : from analysis to improvement. New York ; Berlin, Dordrecht, Springer.

Adler, B. (2007). Dyskalkyli & matematik : en handbok i dyskalkyli. Höllviken, NU-förlaget.

Almquist, S. (1919). Karl Petter Nordlund : minnesteckning. Stockholm, Norstedt.

Bengtsson, J. (2005). Med livsvärlden som grund : bidrag till utvecklandet av en livsvärldsfenomenologisk ansats i pedagogisk forskning. Lund, Studentlitteratur.

Björling, E. G. (1863). Problemer till öfning i användningen af läran om 1:a och 2:a grad. eqvationer ... 2. Westerås, A. F. Bergh.

Cliffordson, C., Å. Berndtsson, et al. (2007). Samband mellan betyg i gymnasieskolan och prestationer i högskolan. Stockholm, Högskoleverket.

Cockburn, A. (2007). Mathematical understanding 5-11 : a practical guide to creative communication in mathematics. London Thousand Oaks, Calif., Paul Chapman; SAGE.

Craik, A. D. D. (2007). Mr Hopkins' men : Cambridge reform and British mathematics in the 19th century. London, Springer.

Dinwiddie, A. and G. Jernselius (2005). Världens 10 i topp. Stockholm, Liber kartor.

Filloy, E., L. Puig, et al. (2007). Educational algebra : a theoretical and empirical approach. New York ; London, Springer.

Gerdes, P. (1996). Lunda geometry : designs, polyominoes, patterns, symmetries. Maputo, Moçambique, Ethnomathematics Research Project, Universidade Pedagógica.

Gibbons, P. and I. Samuelsson (2006). Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. Uppsala, Hallgren & Fallgren.

Hannell, G. (2005). Dyscalculia : action plans for successful learning in mathematics. London, David Fulton.

Haylock, D. and F. Thangata (2007). Key concepts in teaching primary mathematics. Los Angeles ; London, SAGE.

Hodges, A. (2007). One to nine : the meaning of numbers. London, Short.

Karlsson Vestman, O. and I. M. Andersson (2007). Pedagogisk utvärdering som styrning : en historia från präster till PISA. Stockholm, Myndigheten för skolutveckling.

Kehlmann, D. and L. W. Freij (2007). Världens mått. Stockholm, Bonnier.

Lewis, D. (1994). We, the navigators : the ancient art of landfinding in the Pacific. Honolulu, University of Hawaii Press.

Maor, E. (2007). The Pythagorean theorem : a 4,000-year history. Princeton, Princeton University Press.

Marand, E. and L. Sjöberg (2007). Viktiga ord i matematik. Stockholm, Natur och kultur.

Nelson, D., J. Williams, et al. (1993). Multicultural mathematics :[ teaching mathematics from a global perspective]. Oxford, Oxford Univ.P.

Olsen, S. (2007). Gyllene snittet - naturens största hemlighet. Schibsted Förlagen SVF.

Olteanu, C. (2007). "Vad skulle x kunna vara?" : andragradsekvation och andragradsfunktion som objekt för lärande. [Umeå, Kristianstad, Umeå universitet] ; Institutionen för beteendevetenskap, Högskolan i Kristianstad [distributör].

Penrose, R. (1999). The emperor's new mind : concerning computers, minds and the laws of physics : [with a new preface by the author]. Oxford, Oxford Univ. Press.

Petterson, A. and Lärarförbundet (2007). Sporre eller otyg : om bedömning och betyg. Stockholm, Lärarförbundets förlag.

Posamentier, A. S. and I. Lehmann (2007). The (fabulous) Fibonacci numbers. Amherst, N.Y., Prometheus Books.

Sriraman, B. (2007). Zoltan Paul Dienes and the dynamics of mathematical learning. Missoula, MT, University of Montana.

Stout, M., K. Egan, et al. (2007). Teaching and learning outside the box : inspiring imagination across the curriculum. New York, Teachers College Press.

Taflin, E. (2007). Matematikproblem i skolan : för att skapa tillfällen till lärande. Umeå, Umeå Universitet.

Wade, D. (2007). Symmetri : ordningens princip. Stockholm, Schibsted Förlagen SVF.

Vetenskapsrådet (2007). Resultatdialog 2007 : forskning inom utbildningsvetenskap. Stockholm, Vetenskapsrådet.

Array
Innehåll: MD