Nybyholmsskolan och stödteamet Fyren

Skapad: 2007-10-22. Ändrad: 2009-03-06  

Nybyholmsskolan och stödteamet Fyren

Den projektplan som ligger till grund för arbetet med uppbyggnad av matematikverkstaden på Nybyholmsskolan finns här >>
Siffror i taket. Är det en 6:a eller en 9:a?

Aktiviteterna är ordnade för arbete utomhus, för enskilt arbete, par- eller grupparbete


Tydlig märkning på hyllkanterna underlättar för att hålla ordning


Kom och köp!


Till matematikverkstadsarbetet finns en manual med följande innehåll:

 • SYFTE och METOD
 • STEG FÖR STEG i matematikverkstaden – lärarguide
 • PÄRMSYSTEMET –Strävorna och aktivitetsinformation
 • Ex på AKTIVITETSINFORMATION
 • Underlag för
  • ELEVDOKUMENTATION
  • LÄRARENS DOKUMENTATION
 • Tillvägagångssätt vid förmedling av …
  • information om bristfälligt material
  • reflektioner kring befintliga aktiviteter
  • förslag på nya aktiviteter.
 • MV-gruppen

Läs mer >>

En elevenkät om Attityder till matematik, innan invigningen av matematikverkstaden, har utarbetats och genomförts i F-klass t o m år 5 och delar av denna finns här >>

Innehåll: LT