Nyförvärv maj, 2007

Skapad: 2007-06-20. Ändrad: 2009-07-08  

Nyförvärv maj, 2007

(2007). Kattungar och valpar. Helsingborg, Rebus

Björklund, C. (2007). Hållpunkter för lärande : småbarns möten med matematik. Åbo, Åbo Akademis förlag.

Boesen, J. and Umeå universitet. Institutionen för matematik och matematisk statistik (2006). National course tests' impact on teachers' written classroom assessment. Umeå, Department of Mathematics and Mathemical Statistics, Umeå universitet

Boesen, J. and Umeå universitet. Institutionen för matematik och matematisk statistik (2006). Why emphasise imitative reasoning? : teacher-made tests. Umeå, Department of Mathematics and Mathemical Statistics, Umeå universitet

Brenner, K. (2006). Lilla björn lär dig räkna. Helsingborg, Rebus

Bunch, B. H. (1997). Mathematical fallacies and paradoxes. Mineola, N.Y., Dover Publications

Coates, G. D., A. H. Williams, et al. (2003). Family math II : achieving success in mathematics. Berkeley, CA, Equals/Lawrence Hall of Science, University of California

Dudeney, H. E. (2006). Amusements in mathematics. Whitefish, MT, Kessinger Publishing

Engdahl, I. and Sveriges förskollärares riksförening (1990). Barnet, saken, kallet. Stockholm, Lund, Sveriges förskollärares riksfören. ; Studentlitteratur

Fröbel, F. and J.-E. Johansson (1995). Människans fostran. Lund, Studentlitteratur

Gerdes, P. (2007). Drawings from Angola : living mathematics. Maputo, Research Centre for Mathematics, Culture and Education

Gerdes, P. and Djebbar Ahmed. (2007). Mathematics in African history and cultures : an annotated bibliography. Cape Town, South Africa, Lulu

Goldstone, B. (2006). Great estimations. New York, Henry Holt and Co.

Gowers, T. (2002). Mathematics : a very short introduction. Oxford, Oxford University Press

Gut, A. (2007). Konsten att räkna : tankar om siffror och statistik. Stockholm, Norstedt

Illeris, K. and S. Andersson (2007). Lärande. Lund, Studentlitteratur

Ingesson, S. G. and Lunds universitet. Psykologiska institutionen (2007). Growing up with dyslexia : cognitive and psychosocial impact, and salutogenic factors. Lund, Department of Psychology, Lund University

Johansson, J.-E. (1992). Metodikämnet i förskollärarutbildningen : bidrag till en traditionsbestämning = [Pre-school methods in a pre-school teacher education] : [a study of a discipline and its tradition]. Göteborg, Acta Universitatis Gothoburgensis

Lepp, M. (2007). Kom räkna med mig. Stockholm, Bonnier Carlsen

Lester, F. K. and National Council of Teachers of Mathematics. (2007). Second handbook of research on mathematics teaching and learning : a project of the National Council of Teachers of Mathematics. Charlotte, NC, Information Age Pub

Lytsy, A. and M. Dahlstrand (2007). Att anta utmaningen : skolportens årsbok 2007. Stockholm, Skolporten

Myrberg, M. and Vetenskapsrådet (2007). Dyslexi : en kunskapsöversikt. Stockholm, Vetenskapsrådet

Prytz, J. (2007). Speaking of Geometry : a study of geometry textbooks and literature on geometry instruction for elementary and lower secondary levels in Sweden, 1905-1962, with a special focus on professional debates. Uppsala, Department of Mathematics Matematiska institutionen

Sardar, Z., J. Ravetz, et al. (1999). Introducing mathematics. Cambridge, Icon Books

Simmons-Christenson, G. (1991). Kom, låt oss leva för våra barn : om den svenska förskolans pionjärer. Solna, Almqvist & Wiksell

Stewart, I. (2007). Why beauty is truth : a history of symmetry. New York, Basic Books

Thompson, V. H. and K. Mayfield-Ingram (1998). Family math, the middle school years : algebraic reasoning and number sense. Berkeley, CA, Lawrence Hall of Science, University of California

Trageton, A., H. Carlberg, et al. (1996). Lek med material : konstruktionslek och barns utveckling. Stockholm, Runa

Tung, K. K. (2007). Topics in mathematical modeling. Princeton, N.J., Princeton University Press

White, J. (2006). Math in the garden. Burlington, Vt., National Gardening Association

Öman, B.-L. (1991). Fröbels lekteori och lekgåvor. Lund, Studentlitteratur

Array
Innehåll: MD