Ecolier 2007: poängfördelning och lösningsfrekvenser