Nyförvärv mars, 2007

Skapad: 2007-05-23. Ändrad: 2009-07-08  

Nyförvärv mars, 2007

(2005). Peer review : emerging trends and key debates in undergraduate education. Vol. 7(2005), no.3, Liberal education and the entrepreneurial spirit. Washington, DC, Association of American Colleges and Universities.

Adler, B. and H. Adler (2006). Neuropedagogik : om komplicerat lärande. Lund, Studentlitteratur.

Allsopp, D., M. M. Kyger, et al. (2007). Teaching mathematics meaningfully : solutions for reaching struggling learners. Baltimore, Md., P.H. Brookes Pub.

Asadzadeh, M. (2007). Analys och linjär algebra. Lund, Studentlitteratur.

Askling, B. and Vetenskapsrådet (2006). Utbildningsvetenskap : ett vetenskapsområde tar form. Stockholm, Vetenskapsrådet.

Association of American Colleges and Universities and National Leadership Council for Liberal Education & America's Promise (2007). College learning for the new global century : a report. Washington, D.C., Association of American Colleges and Universities.

Beijer, M. and Myndigheten för skolutveckling (2006). Moving between languages : language and knowledge development for multilingual children and young people = Växelvis på modersmål och svenska : engelsk version. Stockholm, Myndigheten för skolutveckling : Liber distribution.

Beijer, M. and Myndigheten för skolutveckling (2006). Växelvis på modersmål och svenska : språk- och kunskapsutveckling för flerspråkiga barn och ungdomar. Stockholm, Myndigheten för skolutveckling : Liber distribution.

Bergsten, C. (2007). Relating practices and research in mathematics education : proceedings of NORMA 05 : fourth Nordic Conference on Mathematics Education : Trondheim, 2nd - 6th September 2005. Trondheim, Tapir Academic Press.

Bynner, J. and S. Parsons (2006). New light on literacy and numeracy : research report. London, NRDC Institute of Education.

Callenberg, L.-A. (2006). Matematik breddning. Lund, Studentlitteratur.

Casey, H. (2006). Embedding literacy, language and numeracy in post-16 vocational programmes : the impact on learning and achievement. London, NRDC Institute of Education.

Gal, I. and J. B. Garfield (1997). The assessment challenge in statistics education. Amsterdam ; Tokyo, IOS Press.

Garden, R. A., International Association for the Evaluation of Educational Achievement, et al. (2006). TIMSS advanced 2008 assessment frameworks. Chestnut Hill, MA, TIMSS & PIRLS International Study Center Lynch School of Education Boston College.

Gate, E. (2007). Fördjupad analys av elevers kunskapsutveckling i matematik. Stockholm, Komptensfonden Stockholms stad.

Geber, E. and C. Lojander-Visapää (2007). De svenska gymnasierna i Finland : en lägesanalys. Helsingfors, Utbildningsstyrelsen.

Granström, K. and Myndigheten för skolutveckling (2007). Forskning om lärares arbete i klassrummet. Stockholm, Myndigheten för skolutveckling.

Hallberg, L. and B. v. Holtermann (1969). Den lilla räknegumman. Stockholm, Verbum.

Hatami, R. (2007). Reguladetri : en retorisk räknemetod speglad i svenska läromedel från 1600-talet till början av 1900-talet. Växjö, Växjö universitet.

Hedin, A. and Uppsala universitet. Avdelningen för utveckling av pedagogik och interaktivt lärande (2006). Lärande på hög nivå : idéer från studenter, lärare och pedagogisk forskning som stöd för utveckling av universitetsundervisning. Uppsala, Avdelningen för utveckling av pedagogik och interaktivt lärande (UPI) Uppsala universitet.

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm and Kista Stadsdelsförvaltning (2007). Skapa och lära : SoL i Kista 2001 - 2006 : kreativt lärande - levande kunskap. Stockholm, Academus/KTH Förlaget.

Liber kartor, J. Bark, et al. (2005). Libers lilla Sverigeatlas. Stockholm, Liber.

Mathematical Association (1991). Develop your teaching : a professional development pack for mathematics - and other - teachers. Cheltenham, Thornes for the Mathematical Association.

Morton, T., M. Baynham, et al. (2006). A literature review of research on teacher education in adult literacy and numeracy and ESOL : research review. London, NRDC Institute of Education.

Myndigheten för skolutveckling (2007). Matematik : en samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning. Stockholm, Myndigheten för skolutveckling.

Møller Nielsen, E. (2007). Matematik : en grundbog for laererstuderende. Frederiksberg, Biofolia.

National Leadership Council for Liberal Education & America's Promise and Association of American Colleges and Universities. (2007). College learning for the new global century : a report. Washington, D.C., Association of American Colleges and Universities.

Petersen, K. and Skaelskør bymuseum. (2002). Mål og vaegt i Danmark. Kgs. Lyngby Denmark, Polyteknisk forlag.

Skolverket (2006). Det nationella provets funktion och status inom sfi : en intervjustudie. Stockholm, Skolverket.

Storaas, F. (1996). Barneteikning : form og forteljing. Oslo, Samlaget.

Utredningen om en översyn av den eftergymnasiala yrkesutbildningen (2006). Eftergymnasiala yrkesutbildningar : beskrivning, problem och möjligheter : betänkande. Stockholm, Fritze.

Array
Innehåll: MD