Nyförvärv februari, 2007

Skapad: 2007-03-07. Ändrad: 2009-07-08  

Nyförvärv februari, 2007

(2006). Folkvett : organ för vetenskap och folkbildning. Temanummer: Äntligen matematik! Lidingö, Vetenskap och folkbildning.

Allén, S. and S.-G. Malmgren (2003). Norstedts svenska ordbok : en ordbok för alla. Stockholm, Norstedt.

Areskoug, M. (1990). Miljöräkneboken : för gymnasieskolans alla linjer och för högstadiet (främst åk 9). Dalby, Carlstedt.

Bjarnadóttir, K. (2006). Mathematical eduation in Iceland in historical context : socio-economic demands and influences. Reykjavik, Kristin Bjarnadóttir.

Blotkamp, C. (1994). Mondrian : the art of destruction. London, Reaktion Books.

Bollobás, B. (2006). The art of mathematics : coffee time in Memphis. New York, Cambridge University Press.

Dahl, R., Q. Blake, et al. (1998). Den kjempestore krokodillen. Oslo, Gyldendal Tiden.

Dreer, F., L. Audouin, et al. (2003). Vilka lastbilar! Stockholm, Bergh.

El Gaidi, K. (2007). Lärarens yrkeskunnande : bildning och reflekterande erfarenheter : fallstudie på KTH. Stockholm, Dialoger.

Ferreirós Domínguez, J. and J. Gray (2006). The architecture of modern mathematics : essays in history and philosophy. New York, Oxford University Press.

Fritzén, L. and E. Klewborn (1991). Lilla miljöräkneboken : från åk 3 till åk 7 : Sopor. Dalby, Carlstedt.

Fritzén, L. and E. Klewborn (1991). Lilla miljöräkneboken : från åk 3 till åk 7 : Trafik. Dalby, Carlstedt.

Hawking, S. W. and H.-U. Bengtsson (2002). Universum i ett nötskal. Stockholm, Prisma.

Hård af Segerstad, H., U. Tebelius, et al. (2007). Vuxenpedagogik : att iscensätta vuxnas lärande. Lund, Studentlitteratur.

Jannok Nutti, Y. (2007). Matematiskt tankesätt inom den samiska kulturen : utifrån samiska slöjdares och renskötares berättelser. Luleå, Institutionen för Pedagogik och lärande, Luleå tekniska universitet.

Jedemark, M. and Lunds universitet. Pedagogiska institutionen (2006). Lärarutbildningens olika undervisningspraktiker : en studie av lärarutbildares olika sätt att praktisera sitt professionella uppdrag. Lund, Pedagogiska institutionen, Lunds universitet.

Johnsen, S. K. and J. Kendrick (2005). Math education for gifted students. Waco, Tex., Prufrock Press.

Korolainen, T., C. Rönns, et al. (2004). Häxtal, Helsingfors : Söderström.

Lundberg, I. and G. Sterner (2006). Räknesvårigheter och lässvårigheter under de första skolåren - hur hänger de ihop? Kopieringsunderlag. Stockholm, Natur och kultur.

Markschies, A. and P. Aston (2003). Icons of Renaissance architecture. Munich ; Berlin ; London ; New York, Prestel.

Myndigheten för skolutveckling (2004). Lärande om hållbar utveckling : temaskrift. Stockholm, Myndigheten för skolutveckling.

Myndigheten för skolutveckling (2005). Utmärkelsen förskola för hållbar utveckling : en livsviktig inbjudan till din förskola. Stockholm, Myndigheten för skolutveckling.

Myndigheten för skolutveckling (2005). Utmärkelsen skola, vuxenutbildning för hållbar utveckling : en livsviktig inbjudan. Stockholm, Myndigheten för skolutveckling.

Nahin, P. J. (1998). An imaginary tale : the story of the square root of minus one. Princeton, N.J., Princeton University Press.

Nilsson, P. (2001). Korpens sång. Stockholm, Rabén & Sjögren.

Posamentier, A. S. and D. Jaye (2006). What successful math teachers do, grades 6-12 : 79 research-based strategies for the standards-based classroom. Thousand Oaks, Calif., Corwin Press.

Posamentier, A. S. and E. S. Wall (2006). What successful math teachers do, grades preK-5 : 47 research-based strategies for the standards-based classroom. Thousand Oaks, Calif., Corwin Press.

Renström, M. and M. Nyman (2006). Högstadiets matematiktävling. Stockholm, Natur och Kultur.

Rizzon, A. (2004). Mormor är arkitekt : en bok för barn om arkitektur. Stockholm, Byggförl.

Roberts, S. (2006). King of infinite space : Donald Coxeter, the man who saved geometry. New York, Walker & Co.

Skagen, K. (2006). Laereruddannelsen i Norden = Laererutdanningen i Norden = Lärarutbildningen i Norden. København, Forlaget Unge Paedagoger.

Sottsass, E., M. Carboni, et al. (1999). The work of Ettore Sottsass and associates. New York, Universe.

Tidholm, A.-C. (1992). Knacka på! Stockholm, Alfabeta.

Öhman, J. and Myndigheten för skolutveckling (2004). Hållbar utveckling i praktiken : så gjorde vi på vår skola. Stockholm, Stockholm, Myndigheten för skolutveckling.

Array
Innehåll: MD