Nyförvärv januari, 2007

Skapad: 2007-02-06. Ändrad: 2009-07-08  

Nyförvärv januari, 2007

(2006). Stifinneren : Caspar er 25 år. Bergen, Caspar forlag.

Alrø, H., M. Blomhøj, et al. (2006). Kunne det taenkes? : om matematiklaering. Albertslund, Malling Beck.

Anderson, L. (1996). Tick-tack. Stockholm, Eriksson & Lindgren.

Associação Brasiliera de Estatistica (ABE), International Association for Statistical Education (IASE), et al. (2006). ICOTS 7 : 7th International Conference on Teaching Statistics : Salvador, Bahia, Brazil, 2-7 July 2006 : Programme and Delegate handbook. Voorburg, International Statistical Institute.

Associação Brasiliera de Estatistica (ABE), International Statistical Institute (ISI), et al. (2006). ICOTS 7 : 7th International Conference on Teaching Statistics : Salvador, Bahia, Brazil, 2-7 July 2006 : Abstract book. Voorburg, International Statistical Institute.

Baxter, M. and National Research and Development Centre for Adult Literacy and Numeracy (2006). Measurement wasn't taught when they built the pyramids, was it? : the teaching and learning of common measures in adult numeracy. London, National Research and Development Centre for Adult Literacy and Numeracy.

Beijer, M. and Myndigheten för skolutveckling (2006). Rodnoj jazyk - i svedskij : Jazykovoe razvitie i razvitie poznavatelnoj sposobnosti mnogojazycnych detej i podrostkov = Växelvis på modersmål och svenska : rysk version. Stockholm, Myndigheten för skolutveckling : Liber distribution.

Belfield, R. (2006). Can you crack the enigma code? London, Orion.

Biesta, G. and G. Sandin (2006). Bortom lärandet : demokratisk utbildning för en mänsklig framtid. Lund, Studentlitteratur.

Blum, W. (2006). Modelling and applications in mathematics education : the 14th ICMI study. New York, Springer.

Brunhoff, L. d. and S. Öhman-Sundén (1991). Babars räknebok. Stockholm, Rabén & Sjögren.

Carlsson, C.-G., A. Pettersson, et al. (2006). Bedömning av yrkesrelaterat kunnande. Stockholm, Institutionen för undervisningsprocesser kommunikation och lärande Lärarhögskolan.

Clayton, P. (2004). How to develop numeracy in children with dyslexia. Cambridge, LDA.

Gustafsson, B. (2006). Bildning och fysik : Vad betyder vävens mönster : tio dialoger om bildning och fysik. Stockholm, Högskoleverket.

Hakamies-Blomqvist, L., M. M. Nilsen, et al. (2006). Nordisk styrka : perspektiv till samarbete inom forskningen = Nordic strength : perspectives on research collaboration. Oslo, NordForsk.

Ingemansson, I. and M. Nordlund (2006). Elevers grundläggande kunskaper och färdigheter i matematik : en utvärdering i skolår 3 och 8 genomförd i Timrå kommun läsåret 2005/06. Stockholm, Inst. för undervisningsprocesser kommunikation och lärande Lärarhögskolan.

Keitel, C., U. Gellert, et al. (2007). Mathematisation and demathematisation : social, philosophical and educational ramifications. Rotterdam, Sense Publishers.

Kerkhove, B. V. and J. P. V. Bendegem (2007). Perspectives on mathematical practices : bringing together philosophy of mathematics, sociology of mathematics, and mathematics education. Dordrecht, Springer.

Kitchen, R. S. (2006). Mathematics education at highly effective schools that serve the poor : strategies for change. Mahwah, N.J., Lawrence Erlbaum Associates.

Lundahl, C. and Arbetslivsinstitutet (2006). Viljan att veta vad andra vet : kunskapsbedömning i tidigmodern, modern och senmodern skola. Stockholm, Arbetslivsinstitutet.

Lång, F. (2005). Mitt liv som Pythagoras: roman. Esbo, Schildt.

Lärarhögskolan i Stockholm. PRIM-gruppen (2007). Matematikdidaktiska texter : beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Stockholm, PRIM-gruppen Institutionen för undervisningsprocesser, kommunikation och lärande Lärarhögskolan i Stockholm.

Lönnqvist, C. (1930). Hur man lär sig geometri : Geometriens grunder med praktiska tilllämpningar. Stockholm, Natur och kultur.

Malmström, Å. and I. Peterson Arrhenius (1994). 6 karameller och 18 koppar te : räkna på skoj. Stockholm, Natur och kultur.

Mancosu, P., K. F. Jørgensen, et al. (2005). Visualization, explanation and reasoning styles in mathematics. Dordrecht, Springer.

Niss, M. and Danmark. Undervisningsministeriet. Udvalget til forberedelse af en handlingsplan for matematik i folkeskolen. (2006). Fremtidens matematik i folkeskolen : rapport fra Udvalget til forberedelse af en handlingsplan for matematik i folkeskolen. Kbh., Undervisningsministeriet.

Nyman, R. (1983). Röda siffror : en roman från affärsvärlden. Stockholm, Bonnier.

Olofsson, G. and Lärarhögskolan i Stockholm. Institutionen för undervisningsprocesser, kommunikation och lärande, PRIM-gruppen (2006). Likvärdig bedömning? : en studie av lärares bedömning av elevarbeten på ett nationellt prov i matematik kurs A. Stockholm, Lärarhögskolan PRIM.

Packel, E. W. (2006). The mathematics of games and gambling. Washington, The Mathematical Association of America.

Redaktionell, t. (2006). Hur många? : Vrid & hitta rätt. Helsingborg, Rebus.

Rossman, A., B. Chance, et al. (2006). ICOTS 7 : 7th International Conference on Teaching Statistics : Salvador, Bahia, Brazil, 2-7 July 2006 : Proceedings. Voorburg, International Statistical Institute.

Sjöholm, B., M. Sjöholm, et al. (2005). Läkemedelsräkning. Helsingfors, Utbildningsstyrelsen.

Skolverket (2006). Med fokus på matematik och naturvetenskap : en analys av skillnader mellan internationella jämförande studier och nationella kursplaner. Stockholm, Skolverket.

Sutherland, R. (2007). Teaching for learning mathematics. Maidenhead, Open University Press.

Sünker, H. (2006). Politics, bildung and social justice : perspectives for a democratic society. Rotterdam, Sense Publishers.

Tankel, L. and C. Andersson (1995). Hur mycket är klockan? Stockholm, Bonnier Carlsen.

Ulin, B. (2007). Matematisk design i naturen. Järna, Telleby förlag.

Wernersson, I., Högskoleverket, et al. (2006). Genusperspektiv på pedagogik. Stockholm, Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning.

Änggård, E. (2006). Barn skapar bilder i förskolan. Lund, Studentlitteratur.

Array
Innehåll: MD