Nyförvärv november, 2006

Skapad: 2006-12-11. Ändrad: 2009-07-08  

Nyförvärv november, 2006

Aczel, A. D. and G. Grip (2006). Descartes hemliga anteckningar : en sann berättelse om matematik, mystik och strävan efter att förstå universum. Stockholm, Fahrenheit.

Ben-Hur, M. (2006). Concept-rich mathematics instruction : building a strong foundation for reasoning and problem solving. Alexandria, VA, Association for Supervision and Curriculum Development.

Bergqvist, E. (2006). Mathematics and mathematics education : two sides of the same coin : some results on positive currents related to polynomial convexity and creative reasoning in university exams in mathematics. Umeå, Department of Mathematics and Mathematical Statistics Umeå Universitet.

Checkley, K. (2006). The essentials of mathematics, grades 7-12 : effective curriculum, instruction, and assessment. Alexandria, VA, Association for Supervision and Curriculum Development.

English, R. (2006). Maths and ICT in the primary school : a creative approach. London, David Fulton.

Fink, K. and M. Andreasen (2005). På tur med matematikken. Samsø, Matematik.

Gold, B. and L. A. Steen (2006). Supporting assessment in undergraduate mathematics. Washington, D.C., Published and distributed by Mathematical Association of America.

Gottberg, J., H. Rundgren, et al. (2006). Alla talar om matte redan i förskolan. Stockholm, Sveriges utbildningsradio (UR).

Graham, A. and Open university (2006). Developing thinking in statistics. London, Paul Chapman.

Hahn, L.-s. (2005). New Mexico mathematics contest problem book. Albuquerque, N.M. Lancaster, University of New Mexico Press ; Gazelle Drake Academic distributor.

Harris, J. (2000). The recognition of prior learning : power, pedagogy, and possibility : conceptual and implementation guides. Pretoria Johannesburg, Human Sciences Research Council ; Thorold's Africana Books distributor.

Höjlund, G., E. Hultqvist, et al. (2005). Utbildningsmodeller och läroprocesser i brytningen mellan skola och arbetsliv : en kunskapsöversikt. Stockholm, Myndigheten för skolutveckling.

Krantz, S. G. (2005). Mathematical apocrypha redux : more stories and anecdotes of mathematicians and the mathematical. Washington, DC, Mathematical Association of America.

Lidholt, B., A.-K. Boström, et al. (2006). Lärares arbete : pedagogikforskare reflekterar utifrån olika perspektiv : en antologi från en konferens anordnad av Myndigheten för skolutveckling. Stockholm, Myndigheten för skolutveckling : Liber distribution.

Lundberg, I. and G. Sterner (2006). Räknesvårigheter och lässvårigheter under de första skolåren - hur hänger de ihop? Stockholm, Järfälla, Natur och kultur ; Förlagsdistribution.

Mitchell, C. (2003). Content-area writing strategies : mathematics : grades 5-6. Portland, Me, Walch Publishing.

Mower, P. (2006). Geometry out loud : learning mathematics through reading and writing activities. San Francisco, Jossey Bass.

Nesbit, T. (2005). Class concerns : adult education and social class. San Francisco, Ca., Jossey-Bass.

Nilsson, I. (2006). Grundskollärares tankar om kompetensutveckling. Lund, Pedagogiska institutionen Lunds universitet.

Nilsson, P. (2006). Exploring Probabilistic Reasoning : A Study of How Students Contextualise Compound Chance Encounters in Explorative Settings. Växjö, Växjö University Press.

Plomp, T., S. J. Howie, et al. (2006). Contexts of learning mathematics and science : lessons learned from TIMSS. London, Routledge.

Pramling Samuelsson, I. and S. Sheridan (2006). Lärandets grogrund : perspektiv och förhållningssätt i förskolans läroplan. Lund, Studentlitteratur.

Programme for International Student Assessment and Organisation for Economic Co-operation and Development (2006). >Assessing scientific, reading and mathematical literacy : a framework for PISA 2006. Paris, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Rönnberg, I. and L. Rönnberg (2006). Etnomatematik : perspektiv för ökad förståelse i matematiklärandet. Stockholm, Kompetensfonden Stockholms stad.

Schloeglmann, W. and J. Maasz (2006). New mathematics education research and practice. Rotterdam, Sense Publishers.

Skolverket (2006). Lusten och möjligheten : om lärarens betydelse, arbetssituation och förutsättningar : fördjupande utvärdering utifrån den nationella utvärderingen 2003 av grundskolans årskurs 9. Stockholm, Skolverket.

Stocks, C. and W. Morony (2005). Quality mathematics in the middle years : proceedings of the national conference held 8-9 April 2005, The Esplanade Hotel, Fremantle, Western Australia. Adelaide, Australian Association of Mathematics Teachers.

Stripp, C. and D. French (2005). Are you sure? : learning about proof. Leicester, Mathematical Association.

Swain, J. and National Research and Development Centre for adult literacy and numeracy (2005). Beyond the daily application : making numeracy teaching meaningful to adult learners. London, NRDC Institute of Educaiton University of London.

Tusting, K., D. Barton, et al. (2006). Models of adult learning : a literature review. Leicester, NIACE.

Utdannings- og forskningsdepartementet (2006). A joint promotion of mathematics, science and technology (MST) : strategy 2006-2009. Oslo, Norwegian Ministry of Education and Research. (Tillgänglig som pdf)

Westin, M. and J. Vollert (2006). Pi-dagen 2006 : exempel på aktiviteter i Stockholms förskolor och skolor på Pi-dagen den 14 mars 2006. Stockholm, Kompetensfonden Stockholms stad.

Vetenskapsrådet (2006). Resultatdialog 2006 : forskning inom utbildningsvetenskap. Stockholm, Vetenskapsrådet. (Tillgänglig som pdf.)

Vinterek, M. and Myndigheten för skolutveckling (2006). Individualisering i ett skolsammanhang. Stockholm, Myndigheten för skolutveckling.

Österholm, M. (2006). Kognitiva och metakognitiva perspektiv på läsförståelse inom matematik. Linköping, Matematiska institutionen Linköpings universitet.
Array
Innehåll: MD