Lösning på adventsproblemet den 11 dec

Skapad: 2006-12-15. Ändrad: 2008-12-18  

Lösning på adventsproblemet den 11 decMan kan köpa exakt K kolor i butiken om och endast om talet K kan utryckas i form K = 5 * m + 8 * n där m och n är heltal större eller lika med 0.

Varken 12 eller 14 kan uttryckas så men 26 (summan av 12 och 14) kan, 26 = 5 * 2 + 8 * 2.

Så Birgit och Görel kan slå ihop sina kronor, köpa 2 paket á 5 kolor och 2 á 8 kolor och sedan dela dem rättvist mellan sig. Det finns säkert flera lösningar.

 

Vi har fått in många svar och alla har haft rätt! Emelie Kello Smaragden år 3, Strängnäs montessoriskola skriver lösningen så här:

Birgit har 12 kr och Görel har 14 kronor, då blir det 26 kr. 8+8=16 och 5+5=10. Då blir 16+10=26
dom köper 2 påsar med 8 st och 2 påsar med 5 st.