Lösning på adventsproblemet den 9 dec

Skapad: 2006-12-13. Ändrad: 2008-12-11  

Lösning på adventsproblemet den 9 decEn cykelbanas area A (i kvadratmeter) är lika med dess längd L (i meter) gånger dess medelbredd B (i meter).

En cykelbanas omkrets består huvudsakligen av dess högerkant och vänsterkant som har en sammanlagd längd lika med 2 * L. Att en cykelbanans omkrets är lika med dess area betyder alltså att: 2 * L = L * B, vilket ger B = 2 (det finns ju inga cykelbanor som är 0m långa).

Cykelbanan är cirka 2 m bred.