Lösning på adventsproblemet den 6 dec

Skapad: 2006-12-10. Ändrad: 2008-12-18  

Lösning på adventsproblemet den 6 decTvå vägningar räcker. Om han har fyra mynt: A, B, C och D så lägger han i första vägningen A i ena skålen och B i den andra. I andra vägningen jämför han A och C. Blir det jämvikt i båda vägningarna så är D falskt. Blir det jämvikt i den första vägningen men inte i den andra så är C falskt. Visar den första vägningen ojämnt men inte den andra så är B falskt och om båda vägningar visar ojämnt så är A falskt.

 

En inskickad lösning av okänd avsändare löser problemet så här:

Man tar två mynt i ena skålen två mynt i den andra skålen och väger, de två mynten som väger mindre än de andra två mynten tar man och väger igen fast i varsinn skål och då får man reda på vilket mynt som väger minst (förfalskat).