Lösning på adventsproblemet den 2 dec

Skapad: 2006-12-06. Ändrad: 2008-12-05  

Lösning på adventsproblemet den 2 decKurt och Ola har lika många nötter och Kurt har lika många valnötter som Ola kokosnötter, så om vi tar alla valnötter från Kurt och alla kokosnötter från Ola så har de fortfarande lika många nötter kvar. Nu tar vi också Kurts alla kokosnötter och Olas alla valnötter, då har vi tagit fler nötter fån Ola än från Kurt eftersom Ola hade fler valnötter än Kurt kokosnötter. Nu har Kurt fler nötter kvar än Ola. Och de nötter som de har kvar nu när vi har tagit alla deras kokosnötter och valnötter, det är de hasselnötter som de hade från början. Alltså hade Kurt flest hasselnötter från början.
(När vi har räknat färdigt lämnar vi tillbaka alla nötter som vi tog från Kurt och Ola)


Från Devik Svalstedt, 8 år, har vi fått följande lösning:

Olas kokosnötter är lika mycket som Kurts valnötter så dem tog jag bort. Då har de fortfarande lika många nötter. Om Olas hasselnötter är fler än Kurts då måste Olas valnötter vara färre än Kurts kokosnötter. Men det kan inte vara sant för Olas valnötter är fler äen Kurts kokosnötter. Så det måste vara tvärtom så då är Kurts hasselnötter fler än Olas.