Månadens problem, december 2006

Skapad: 2006-11-30. Ändrad: 2011-04-07  

Månadens problem, december 2006

Problem 1En känguru passerar genom en byggnad. Hon går bara genom trekantiga rum. Vid vilken öppning kommer hon ut? [Ecolier 2001, uppg 1]Problem 2

Några kajor sitter på några stolpar i en trädgård, en kaja på varje stolpe. Tyvärr blir en kaja utan stolpe. Senare sitter samma kajor två och två på samma stolpar. Nu blir det en stolpe över. Hur många stolpar finns det i trädgården? [Cadet 2001, uppg 15]Problem 3

Ta ett tal, fördubbla det och dra bort 1. Efter att ha upprepat denna procedur ytterligare 98 gånger (hela tiden utgående från föregående resultat) hamnar man på talet 2100+1. Vilket var talet man startade med? [Junior 2004, uppg 24]

problemen ...
Array
lösningarna ...
Array
Innehåll: UD