Nyförvärv september, 2006

Skapad: 2006-10-05. Ändrad: 2009-07-08  

Nyförvärv september, 2006

Adolfsson, L. and Umeå universitet. Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar (2005). Flickor, pojkar, fysik och matematik : skillnader i inställning mellan hög- och lågpresterade i TIMSS 1995. Umeå, Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar Umeå universitet.

Anderson, L. (1998). Lilla Kotten får besök. Stockholm, Eriksson & Lindgren.

Attorps, I. (2006). Mathematics teachers' conceptions about equations. Helsinki, University of Helsinki.

Bergqvist, E., A. Lind, et al. (2005). Är det svårare att dela med fyra än med två när man läser matte C? : en jämförelse av svårighetsgrad mellan olika versioner av matematikuppgifter i nationella kursprov. Umeå, Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar Umeå universitet.

Bergstedt, B. and H. Lorentz (2006). Interkulturella perspektiv : pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer. Lund, Studentlitteratur.

Boesen, J. (2006). Assessing mathematical creativity : comparing national and teacher-made tests, explaining differences and examining impact. Umeå, Department of Mathematics and Mathematical Statistics Umeå Univ.

Booss, B. and J. Høyrup (2003). Mathematics and war. Boston, Birkhäuser.

Bossé, M. J. and J. V. Rotigel (2006). Encouraging your child's math talent : the involved parents' guide. Waco, Tex., Prufrock Press.

Bruna, D. and M. Henrikson (2002). Liten, större, störst. Bromma, Ordalaget.

Burke, M. J. (2006). Navigating through mathematical connections in grades 9-12. Reston, VA, National Council of Teachers of Mathematics.

Burrill, G. and P. C. Elliott (2006). Thinking and reasoning with data and chance. Reston, VA, National Council of Teachers of Mathematics.

Burrill, J. and B. Cole (2005). Mathematics assessment sampler, grades 6-8 : items aligned with NCTM's principles and standards for school mathematics. Reston, VA, National Council of Teachers of Mathematics.

Campbell, S. R. and R. Zazkis (2006). Number theory in mathematics education : perspectives and prospects. Mahwah, N.J., Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Devonshire, H., C. Fairclough, et al. (1995). Siffror och tal. Stockholm, Bergh.

Egidius, H. (2006). Termlexikon i pedagogik, skola och utbildning. Lund, Studentlitteratur.

Ericsson, M., B. Sigurdsson, et al. (2005). Lärarenkät om de nationella proven i matematik : kurs B, C och D våren 2004. Umeå, Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar Umeå universitet.

Feldt, M., L. Jarlén, et al. (2006). Levande lärarskap : om lärarens arbete i den moderna gymnasieskolan. Malmö, Liber.

Great Britain. Dept. for Education and Skills. (2006). Ethnicity and education : the evidence on minority ethnic pupils aged 5-16. Nottingham, DfES Publications.

Hashim, S. (1996). Matematik på modersmål : matematikundervisning för invandrarelever på både modersmålet och svenska. Luleå: Högskolan i Luleå.

Hemmi, K. (2006). Approaching Proof in a Community of Mathematical Practice. Stockholm, Department of mathematics Stockholm university.

Holmlund, K. (2004). Vad har kvalitet med skolan att göra. Lund, Studentlitteratur.

Holmqvist, M. (2006). Lärande i skolan : learning study som skolutvecklingsmodell. Lund, Studentlitteratur.

Josephson, F., H. Rundgren, et al. (2006). Katten musen tiotusen. Stockholm, Utbildningsradion.

Klevard, Å. (2006). Tycker om bildning. Stockholm, Högskoleverket.

Korp, H. and Malmö högskola. Lärarutbildningen (2006). Lika chanser i gymnasiet? : en studie om betyg, nationella prov och social reproduktion. Malmö, Lärarutbildningen Malmö högskola : Holmbergs i Malmö distributör.

Langrall, C. W. (2006). Teachers engaged in research : inquiry into mathematics classrooms, grades 3-5. Greenwich, CT, IAP-Information Age Pub.

Larsson, S. and Vetenskapsrådet (2006). Didaktik för vuxna : tankelinjer i internationell litteratur. Stockholm, Vetenskapsrådet.

Ljungblad, A.-L. (2006). Matematik : en mänsklig rättighet. Varberg, Argument.

Lärarhögskolan i Stockholm, Harvard Project Zero, et al. (2006). Att göra lärande synligt : barns lärande - individuellt och i grupp. Stockholm, HLS förlag.

Mannerfeldt, R. and Lärarhögskolan i Stockholm. Institutionen för undervisningsprocesser kommunikation och lärande PRIM-gruppen (2004). Fatta att man kan vara trött! : skolerfarenheter och skolprestationer bland elever med björkpollenallergi i skolår 8. Stockholm, Lärarhögskolan PRIM.

Martinez, J. G. R. and N. C. Martinez (2006). Teaching mathematics in elementary and middle school : developing mathematical thinking. Upper Saddle River, N.J., Pearson Merrill Prentice Hall.

Masingila, J. O. (2006). Teachers engaged in research : inquiry into mathematics classrooms, grades 6-8. Greenwich, CT, IAP-Information Age Pub.

Mendick, H. (2006). Masculinities in mathematics. Maidenhead, Open University Press.

Nilsson, S. (1974). Terminologi och nomenklatur : studier över begrepp och deras uttryck inom matematik, naturvetenskap och teknik. Lund, Studentlitteratur.

Nyström, P. (2006). TIMSS fixpunkter : en analys av vad elever med olika resultat i TIMSS 2003 vet och kan göra. Umeå, Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar Umeå universitet.

Pappas, T. (1993). Fractals, googols, and other mathematical tales. San Carlos, CA, Wide World Pub./Tetra.

Pappas, T. (1995). The music of reason : experiencing the beauty of mathematics through quotations. San Carlos, CA, Wide World Pub./Tetra.

Pappas, T. (1999). Mathematical footprints : discovering mathematical impressions all around us. San Carlos, CA, Wide World Publishing/Tetra.

Persson, E. (2006). Det smyger sig in hela tiden : om tankestilar och traditioner i utbildningen för blivande matematiklärare. Stockholm, Lärarhögskolan i Stockholm.

Rachlin, S., S. N. Friel, et al. (2005). Navigating through number and operations in grades 6-8. Reston, VA, The National Council of Teachers of Mathematics.

Rosvall, C. and L. Pettersson (2006). Räkna med språk : en 123-bok med mycket rim och en hel del reson. Sävedalen, Warne.

Sandwall, K. and I. Lindberg (2006). Språket och kunskapen : att lära på sitt andraspråk i skola och högskola : rapport från nordisk konferens den 7-8 oktober 2005 i Göteborg. Göteborg, Göteborgs universitet.

Schliemann, A. D., D. W. Carraher, et al. (2005). Bringing out the algebraic character of arithmetic : from children's ideas to classroom practice. Mahwah, N.J., Lawrence Erlbaum.

Skolverket (2006). Curriculum for the compulsory school system, the pre-school class and the leisure-time centre : Lpo 94. Stockholm, Fritzes.

Skolverket (2006). Gymnasieskola 2007. Stockholm, Skolverket.

Skolverket (2006). Kvalitetsredovisning : allmänna råd och kommentarer. Stockholm, Statens skolverk.

Skolverket (2006). Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 : Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda. Stockholm, Fritze.

Skolverket (2006). Med fokus på läsförståelse : en analys av skillnader och likheter mellan internationella jämförande studier och nationella kursplaner. Stockholm, Skolverket.

Skolverket and Utbildningsdepartementet (2006). Curriculum for the non-compulsory school system: Lpf 94. Stockholm, Ministry of Education and Science in Sweden Regeringskansliet.

Smith, S. Z. and M. E. Smith (2006). Teachers engaged in research : inquiry into mathematics classrooms, grades pre-k-2. Greenwich, Conn., IAP- Information Age Pub.

Sundemo, U. and M. Nilsson (2004). Barnboksfiguren : en tillgång på olika plan :ett språkutvecklingsprojekt på Långmosseskolan i stadsdelen Gårdsten, Göteborg, med start läsåret 1998/1999. Göteborg, Göteborgs Univ. Institutionen för svenska språket.

Tholin, J. (2006). Att kunna klara sig i ökänd natur : en studie av betyg och betygskriterier - historiska betingelser och implementering av ett nytt system. Borås, Högskolan.

Travis, B. and T. Dahl (2005). Mathematics assessment sampler, grades 9-12 : items aligned with NCTM's principles and standards for school mathematics. Reston, VA, National Council of Teachers of Mathematics.

Utbildningsdepartementet (2006). Curriculum for the pre-school : Lpfö 98. Stockholm, Ministry of Education and Science in Sweden (Utbildningsdepartementet).

Utbildningsdepartementet (2006). Läroplan för förskolan : Lpfö 98. Stockholm, Utbildningsdep. Regeringskansliet.

Vaderlind, P. (2006). Vaderlinds specialblandning : Sudoku, Kakuro och andra rutiga tankelekar. Stockholm, Svenska Förlaget.

Van Zoest, L. R. (2006). Teachers engaged in research : inquiry into mathematics classrooms, grades 9-12. Greenwich, CT, IAP-Information Age Pub.

Wedege, T. and J. Skott (2006). Changing views and practices? : a study of the Kapp-Abel mathematics competition : research report. Trondheim, Norwegian Center for Mathematics Education.

Wilke, C. and I. Koleff (2006). Trolleri i Sifferbo. Täby, Lilla e.

Wirsén, C. and S. Wirsén (2006). En liten skär och många små brokiga : räkna. Stockholm, Bonnier Carlsen.
Array

Innehåll: MD