NOMAD 11(2), 2006. Valg av hoderegning som arbeidsmetode

Skapad: 2006-06-30. Ändrad: 2006-11-02  

NOMAD 11(2), 2006. Valg av hoderegning som arbeidsmetode

FRODE OLAV HAARA

Stadig oftere opplever vi at elever bruker kalkulator til å gjøre utregninger som må karakteriseres som enkel hoderegning. Artikkelen omhandler et prosjekt gjennomført på ungdomstrinnet med fokus på å bevisstgjøre elevene i valget av arbeids-metode, og øke bruken av hoderegning. Sentralt står bruken av et tradisjonelt virkemiddel i en matematikkundervisning preget av lærerens tro på aktive og læringskritiske elever.

Abstract

Constantly we experience the fact that pupils use calculator to do what we must refer to as elementary mental calculations. This article is based on a project which was carried through in secondary school, focusing on making the pupils more aware when choosing a manner of calculation, and increasing their use of mental arithmetic. The use of a traditional approach in an environment of teaching mathematics featured by faith in active and critical pupils is vital for the project.

FRODE OLAV HAARA

Frode Olav Haara er Cand. Scient. med hovedfag i matematikkdidaktikk fra Høgskolen i Agder, og ansatt som høgskolelektor i matematikkseksjonen ved Høgskulen i Sogn og Fjordane - avdeling for lærarutdanning og idrett. For tiden er han i en fireårig åremålsstilling som studieleder for allmennlærerutdanningen ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.
Forskningsinteresser: Bruk av hoderegning og kalkulator, Valg av arbeidsmetoder ved utregninger, Problemløsningens posisjon i grunn-skolen, Praktiske aktiviteters betydning for læring av matematikk.