Nyförvärv maj, 2006

Skapad: 2006-06-10. Ändrad: 2009-07-08  

Nyförvärv maj, 2006

Beckmann, A., C. Michelsen, et al. (2005). Proceedings of the first International Symposium of Mathematics and its Connections to the Arts and Sciences : 19th - 21st May 2005, Schwäbisch Gmünd, Germany. Hildesheim, Franzbecker.

Beskow, B., G. Rissler, et al. (1959). Multi : en rim-, bild- och klippbok, som gör multiplikationstabellen rolig. Stockholm, Rabén & Sjögren.

Bjerneby Häll, M. (2006). Allt har förändrats och allt är sig likt : en longitudinell studie av argument för grundskolans matematikundervisning. Linköping, Univ. Inst. för beteendevetenskap.

Black, P. J. (2003). Assessment for learning : putting it into practice. Buckingham, Open Univ. Press.

Boaler, J. and C. Humphreys (2005). Connecting mathematical ideas : middle school video cases to support teaching and learning. Portsmouth, NH, Heinemann.

Bubb, S. (2005). Helping teachers develop. London, Paul Chapman.

Dunn, T. K. (2005). Mathematical success for students on the margin : voices, practice, and promise. Lanham, MD, University Press of America.

Folke Larsen, A., A. M. Boesen, et al. (2005). Overgang eller undergang? : tal fra det postsovjetiske Kirgistan. Kbh., Operation Dagsvaerk.

Forsling, G. and M. Neymark (2004). Matematisk analys : en variabel. Stockholm, Liber.

Graham, R. L., D. E. Knuth, et al. (1994). Concrete mathematics : a foundation for computer science. Reading, Mass., Addison-Wesley.

Guiasu, S. (2005). La fouly : chatting about mathematics and life in a remote Swiss alpine village. Magill Adelaide, SA, Advanced Knowledge International.

Hull, T. (2002). Origami3 : Third International Meeting of Origami Science, Math, and Education. Natick, MA, A K Peters.

Keeley, P. and C. M. Rose (2006). Mathematics curriculum topic study : bridging the gap between standards and practice. Thousand Oaks, Calif., Corwin Press.

Lennerstad, H. (2005). Envariabelanalys : idéer och kalkyler. Stockholm, Liber.

Ljung, B.-O. and Lärarhögskolan i Stockholm. Institutionen för undervisningsprocesser kommunikation och lärande PRIM-gruppen (2006). Karriär på prov : mitt LHS i ett femtioårsperspektiv. Stockholm, Lärarhögskolan PRIM.

Lundy, M. and Mannheimer Eva B. (2006). Magiska tal och mängdernas mystik. Stockholm, Svenska Förlaget.

Lytsy, A. and M. Dahlstrand (2006). Hur betygsätta en verkstad : skolportens årsbok 2006. Stockholm, Skolporten.

Misfeldt, M. (2006). Mathematical writing. Kbh., Danish University of Education Learning Lab Denmark.

Mouwitz, L. (2006). Matematik och bildning : berättelse, gräns, tystnad. Stockholm, Dialoger.

Nahin, P. J. (2006). Dr. Euler's fabulous formula : cures many mathematical ills. Princeton, NJ, Princeton University Press.

Newmarch, B. (2005). Developing numeracy, supporting achievement. Liecester, National Institute of Adult Continuing Education.

Olsson, I. and M. Forsbäck (2006). Utematte för meningsfullt lärande : förskoleklass - skolår 3. Oskarshamn, mattemediamix.

Orton, A. and L. J. Frobisher (2004). Insights into teaching mathematics. London, Continuum.

Pohl, P. (2005). Grundkurs i numeriska metoder. Stockholm, Liber.

Reggio Children Srl (<Reggio Emilia>) (2004). Skon och måttbandet : barn och mätande : det första närmandet till hur mått kan upptäckas, fungera och användas = Sko og metermål : børnene og måltagningen : den første tilnaermelse til hvordan man kan opdage mål og hvordan de anvendes og fungerer. Stockholm, Reggio Children / Space and relation.

Roe, A. and J. Mejding (2006). Northern lights on PISA 2003 : a reflection from the Nordic countries. Copenhagen, Nordic Council of Ministers.

Scarry, R. (2005). Räkna till tio : en bok med pussel. Stockholm, Bonnier Carlsen.

Schuster, L. and N. C. Anderson (2005). Good questions for math teaching : why ask them and what to ask, grades 5-8. Sausalito, CA, Math Solutions Publications.

Sjöberg, G. (2006). Om det inte är dyskalkyli - vad är det då? : en multimetodstudie av eleven i matematikproblem ur ett longitudinellt perspektiv. Umeå, Univ.

Swaffield, S. and P. Dudley (2003). Assessment literacy for wise decisions. London, Association of Teachers and Lecturers.

United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation (2005). Literacy for life : education for all. Paris, UNESCO Publ.

Vaderlind, P. (1993). Hjärngymnastik : räknelekar för barn och vuxna. Stockholm, Bromberg.

Walkerdine, V. (1990). The mastery of reason : cognitive development and the production of rationality. London, Routledge.

Walmsley, M., M. Dampier, et al. (2005). Mathematical textbooks from six centuries : an introduction to the library of the Mathematical Association. Leicester, Mathematical Association.

Villagrá, A., E. A. Bye, et al. (2004). Essential atlas of mathematics. Hauppuage, N.Y., Barron's Educational Series.

Zaslavsky, C. (1993). Multicultural mathematics : interdisciplinary cooperative-learning activities. Portland, Me., J. Weston Walch.

Ögren, M. and F. Arnander (2006). Våra drömmars skola : ett litet land behöver nya tankar. Stockholm, Hjalmarson & Högberg.

Array

Innehåll: MD