Nämnaren på nätet

Varje nummer av Nämnaren kompletteras med information om innehållet på webben. Tillsammans bildar de Nämnaren på nätet (NpN). Där återfinns också kompletta litteraturlistor, klickbara länkar, arbetsblad för utskrift, fördjupande texter, kompletteringar etc.

Uppslaget och Problemavdelningen läggs ut samtidigt som ett nytt nummer kommer ut.
Övriga artiklar finns sökbara i artikelregistret ett år efter utgivning. Du kan också fulltextsöka i de pdf:erna.

Läs mer i senaste numret av Nämnaren

Tidigare nummer av Nämnaren på Nätet

nr 4, 2022nr 3, 2022nr 2, 2022nr 1, 2022
nr 4, 2021nr 3, 2021nr 2, 2021nr 1, 2021
nr 4, 2020nr 3, 2020nr 2, 2020nr 1, 2020
nr 4, 2019nr 3, 2019nr 2, 2019nr 1, 2019
nr 4, 2018nr 3, 2018nr 2, 2018nr 1, 2018
nr 4, 2005nr 3, 2005nr 2, 2005nr 1, 2005
nr 4, 2006nr 3, 2006nr 2, 2006nr 1, 2006
nr 4, 2007nr 3, 2007nr 2, 2007nr 1, 2007
nr 4, 2008nr 3, 2008nr 2, 2008nr 1, 2008
nr 4, 2009nr 3, 2009nr 2, 2009nr 1, 2009
nr 4, 2010nr 3, 2010nr 2, 2010nr 1, 2010
nr 4, 2011nr 3, 2011nr 2, 2011nr 1, 2011
nr 4, 2012nr 3, 2012nr 2, 2012nr 1, 2012
nr 4, 2013nr 3, 2013nr 2, 2013nr 1, 2013
nr 4, 2014nr 3, 2014nr 2, 2014nr 1, 2014
nr 4, 2015nr 3, 2015nr 2, 2015nr 1, 2015
nr 4, 2016nr 3, 2016nr 2, 2016nr 1, 2016
nr 4, 2017nr 3, 2017nr 2, 2017nr 1, 2017
NCM:s och Nämnarens webbplats