Människor och matematik

Skapad: 2008-01-28. Ändrad: 2016-02-08  

Människor och matematik

Läsebok för nyfikna  

På den här webbsidan kommer det att finnas material som på olika sätt är relaterat till boken Människor och matematik. Det kan vara artiklar, länkar och liknande, allt ordnat efter kapitlen i boken.

Sten Kaijser
Hur det började

Ulf Persson
Kvadratroten ur två

Anders Logg
Att lösa en differentialekvation

Johan Håstad
Om kryptering

Svante Linusson
Uddatalsmetoden och valsystem

Gunilla Borgefors
Tessellationer – konsten att dela upp planet i regelbundna mönster

Christer Kiselman
Datorskärmens geometri

Frank Wikström
Area, mått och integraler

Gerd Brandell
SolsystemetDetta är en läsebok för nyfikna. Många tror att matematiken är en färdigkonstruerad byggnad. Men det är en vanföreställning: varje år kommer tiotusentals matematiska resultat och nya sätt att se på redan välkända fakta. Vad gör forskande matematiker? Inom matematiken samsas urgamla sanningar och metoder med vetenskapens senaste rön. I bokens tjugotvå kapitel grupperade i fem avdelningar ges en bild av båda sidor och smakprov från matematikens viktigaste områden.

Några av artiklarna är lättillgängliga och kräver endast elementära kunskaper i matematik, andra förutsätter mer. Med nyfikenhet som drivkraft hoppas vi att läsaren kan ta sig an även mer avancerade artiklar och att texterna ska väcka lust till fördjupning och att läsa vidare. Avsikten med boken är dock i första hand att ge orientering om och upplevelser av matematik, med forskande matematiker som vägvisare. Detta är inte en lärobok i matematik utan en läsebok om matematik. I första hand var det tänkt att bli en bok för lärarutbildning och för redan verksamma lärare, men det är en bok som också kan passa som bredvidläsningsbok på gymnasieskolan.


ISBN: 978-91-85143-08-5
Sidantal: 390
Författare:
Stefan Arnborg, Gunilla Borgefors, Gerd Brandell, Tom Britton, Lennart Carleson, Kimmo Eriksson, Magnus Fontes, Johan Håstad, Peter Jagers, Sten Kaijser, Christer Kiselman, Frank Kutzschebauch, Svante Linusson, Anders Logg, Erik Palmgren, Juni Palmgren, Ulf Persson, Staffan Rodhe, Johan Tysk, Frank Wikström & Josefin Bodell Werneker

Redaktion: Ola Helenius & Karin Wallby
Boken har utgått ur sortimentet.