På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Matematik & kunnande

Vad innebär det att kunna matematik? Hur kan detta beskrivas? Ofta handlar det om att uttrycka kunnandet i form av kompetenser eller förmågor som inte är kopplade till något specifikt områden inom matematiken. Förmågorna framkommer, samverkar och utvecklas då man är engagerad i aktiviteter med matematikinnehåll.
Här finner ni ett urval av länkar och referenser för inspiration och diskussion.

Matematik

Kunnande i matematik

Se även

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!