På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Licentiatavhandlingar 1968-

Alla licentiatavhandlingar är tillgängliga på NCM:s bibliotek. Då avhandlingar eller abstracts är tillgängliga online är det i de flesta fall i form av pdf-filer.

2012 (1 avhandling)

Aretorn, Lena (2012)
mathematics in the Swedish upeer secondary school electricity program : a study of teacher knowledge
(Studies in science and technology education (FontD)).
Umeå: Umeå universitet
Fulltext

2011 (6 avhandlingar)

Becevic, Semir (2011)
Klassrumsbedömning i matematik på gymnasieskolans nivå
(Linköping Studies in Science and Technology, 1502). Linköping: Linköpings universitet.
Fulltext

Dahl, Thomas (2011)
Problemlösning kan avslöja matematiska förmågor : att upptäcka matematiska förmågor i en matematisk aktivitet
Växjö: Linnéuniversitetet

Frejd, Peter (2011)
Mathematical modelling in upper secondary school in Sweden : an
exploratory study

(Linköping Studies in Science and Technology, 1471). Linköping: Linköpings universitet.
Abstract

Lundberg, Anna L.V. (2011)
Proportionalitetsbegreppet i den svenska gymnasiematematiken : en studie om läromedel och nationella prov
(Linköping studies in science and technology. Thesis, 1498)
(Studies in science and technology education, 44)
Fulltext

Mehanovic, Sanela (2011)
The Potential and Challenges of the Use of Dynamic Software in Upper Secondary Mathematics: Students’ and Teachers’ Work with Integrals in GeoGebra Based Environments
(Linköping Studies in Science and Technology. Thesis, 1499) Linköping: Linköpings universitet.
Fulltext

Sönnerhed, Wang Wei (2011)
Mathematics textbooks for teaching : an analysis of content knowledge and pedagogical content knowledge concerning algebra in mathematics textbooks in Swedish upper secondary education
Göteborg: Göteborgs universitet.
Fulltext

2010 (1 avhandling)

Lindberg, Lisbeth (2010)
Matematiken i yrkesutbildningen : möjligheter och begränsningar
(Licentiate thesis / Luleå University of Technology) Luleå: Luleå tekniska universitet.
Fulltext

2008 (3 avhandlingar)

Långström, Peder (2008)
Matematikelevers strategier för fel- och hjälpsökning (Licentiate thesis / Research report in mathematics education, 2008:1). Umeå, Umeå Universitet.
Fulltext

Pettersson, Eva (2008)
Hur matematiska förmågor uttrycks och tas om hand i en pedagogisk praktik
(Reports from MSI, 08030).
Växjö: Växjö universitet.
Fulltext

Sumpter, Lovisa (2008)
Affect and reasoning
(Research reports in mathematics education, 2008:3) Umeå: Umeå universitet.

2007 (2 avhandlingar)

Hatami, Reza (2007)
Reguladetri : en retorisk räknemetod speglad i svenska läromedel från 1600-talet till början av 1900-talet
(Reports from MSI, 07005). Växjö: Växjö universitet.

Jannok Nutti, Ylva (2007)
Matematiskt tankesätt inom den samiska kulturen : utifrån samiska slöjdares och renskötares berättelser
(Licentiate thesis / Luleå University of Technology, 2007:03). Luleå: Luleå tekniska universitet.
Fulltext

2006 (3 avhandlingar)

Fransson, Torbjörn (2006)
Artefacts and objectification of mathematical knowledge : a study of students’ interaction with concrete material in analytic geometry
(Reports from MSI, 06044). Växjö: Växjö universitet.

Jakobsson-Åhl, Teresia (2006)
Algebra in upper secondary mathematics : a study of a selection of textbooks used in the years 1960-2000 in Sweden
(Licentiat Thesis / Lule University of Technology, 2006:33). Luleå: Luleå Tekniska Universitet.
Fulltext

Persson, Elisabeth (2006)
Det smyger sig in hela tiden : om tankestilar och traditioner i utbildningen för blivande matematiklärare
Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm.
Fulltext, (pdf)

2005 (2 avhandlingar)

Brändström, Anna (2005)
Differentiated tasks in mathematics textbooks : an analysis of the levels of difficulty
(Licentiate thesis / Luleå University of Technology, 2005:18). Luleå: Luleå tekniska universitet
Fulltext

Persson, Per-Eskil (2005)
Bokstavliga svårigheter : faktorer som påverkar gymnasieelevers algebralärande
(Licentiatuppsats / Luleå tekniska universitet, 2005:09) Luleå tekniska universitet.
Fulltext

2004 (8 avhandlingar)

Bråting, Kajsa (2004)
A study of the development of concepts in mathematics
(U.U.D.M. report, 2004:21). Uppsala: Uppsala universitet
Referens

Hansson, Örjan (2004)
Preservice teachers‚ view on the concept of function : a study including the utilization of concepts maps
(Licentiate thesis / Luleå University of Technology, 2004:49). Luleå: Luleå tekniska universitet.
Fulltext

Juter, Kristina (2004)
Learning Limits of Functions, university students’ development during a basic course in mathematics
(Licentiate thesis / Luleå University of Technology, 2003:70) Luleå: Luleå tekniska universitet.
Abstract

Pejlare, Johanna (2004)
Torsten Brodén and the principles of geometry
(Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University, 2004:56). Göteborg: Chalmers tekniska högskola.

Pettersson, Kerstin (2004)
Samspel mellan intuitiva idéer och formella bevis : en fallstudie av universitetsstudenters arbete med en analysuppgift
(Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University, 2004:44) Göteborg: Chalmers tekniska högskola.
Fulltext

Prytz, Johan (2004)
A study of the angle of contact : with a special focus on John Wallis’ conception of quantities and angles
(U.U.D.M. report, 2004:30) Uppsala: Uppsala university.
Referens

Wolf-Watz, Margareta (2004)
Becoming a teacher in mathematics and science : a study of the transition from initial teacher education to school practice
(Licentiatavhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 19). Umeå: Umeå universitet.
Fulltext

Österholm, Magnus (2004)
Läsa matematiska texter : förståelse och lärande i läsprocessen
(Linköping studies in science and technology. Thesis, 1134). Linköping: Linköpings universitet.
Fulltext

2003 (5 avhandlingar)

Bremler, Niklas (2003)
Matteboken som redskap och aktör – en studie av hur derivata introduceras i svenska läroböcker 1967-2002
Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm.

Johansson, Monica (2003)
Textbooks in mathematics education: a study of textbooks as the potentially implemented curriculum
(Licentiate thesis / Luleå University of Technology, 2003:65) Luleå: Luleå tekniska universitet.
Fulltext

Nilsson, Per (2003)
Elevers förståelse av en slumpsituation – En fallstudie av hur elever i årskurs 7 tolkar och hanterar aspekter av sannolikhet aktualiserade i ett tärningsspel
(Reports from MSI, 03119) Växjö: Växjö universitet.
Abstract

Ryve, Andreas (2003)
Concept mapping in Linear algebra
(Mälardalen University Licentiate Thesis, 21) Västerås: Mälardalens högskola.
Abstract

Taflin, Eva (2003)
Problemlösning och analys av rika matematiska problem
(Research reports in mathematics education, 2003:5) Umeå: Umeå universitet.
Abstract

2002 (1 avhandling)

Bjerneby Häll, Maria (2002)
Varför undervisning i matematik? Argument för matematik i grundskolan – i läroplaner, läroplansdebatt och hos blivande lärare
(FiF-avhandling, 60) Linköping: Linköping university.

2001 (1 avhandling)

Eriksson, Göta (2001)
Talbegreppets utveckling : ett radikalkonstruktivistiskt perspektiv
(Individ, omvärld och lärande/Forskning, 7). Stockholm: Lärarhögskolan.

2000 (1 avhandling)

Riesbeck, Eva (2000)
Interaktion och problemlösning : att kommunicera om och med matematik
(FiF-avhandling, 42). Linköping: Linköpings universitet.

1999 (1 avhandling)

Engström, Lil (1999)
Teaching based on a constructive perspective supported by a computer program
London: South Bank University.
Abstract

1988 (1 avhandling)

Wyndhamn, Jan (1988)
Tankeform och problemmiljö : skolan som kontext för tänkande i elementär matematik
(Rapport / Universitetet i Linköping, Institutionen för pedagogik och psykologi ; 126). Linköping: Universitetet i Linköping.

1971 (1 avhandling)

Müllern, Henrik (1971)
Individualiserad matematikundervisning på mellanstadiet : licentiatavhandling i pedagogik ht 1970
(Rapport, 27). Umeå: Lärarhögskolan i Umeå.

1968 (1 avhandling)

Albihn, Erland (1968)
Kunskaper i matematik efter ett års skolgång i olika differentieringsformer
(Licentiatavhandlingar från Pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet). Göteborg: Göteborgs universitet.

Finlandssvenska avhandlingar
Häggblom, Lisen (1994)
Matematik på barnets villkor : en teoretisk och empirisk utgångspunkt för inlärning och utveckling av lågstadiets matematikundervisning
Åbo: Åbo Akademi.

Innehåll: MD

NCM:s och Nämnarens webbplats