NCM:s läromedelsutställning

Skapad: 2006-02-07. Ändrad: 2009-07-08  

NCM:s läromedelsutställning

Läromedelsutställningen består av en läroboksutställning och en läromediadel.

Läroboksutställningen omfattar aktuella, svenska matematikläroböcker och kringmateriel – t ex lärarhandledningar, spel, pussel och lådor med problemlösningskort – från förskola till gymnasieskola och vuxenundervisning. Varje förlag presenterar sina matematikläromedelsserier och kompletterar innehållet kontinuerligt.

Med läromedia avses här tekniska hjälpmedel som miniräknare, kassettinlästa böcker, video/dvd-filmer och datorprogram. Utställningen består för närvarande av glasmontrar där företag presenterar bl a räknare som passar i grundskolan och på gymnasiet.

Information om besök i läromedelsutställningen och matematikverkstaden finns på en gemensam sida.

NCM:s matematikverkstad och boken Matematikverkstad - en handledning för att bygga, använda och utveckla matematikverkstäder presenteras på egna webbsidor.