Kängurun

Senaste nytt


Anmälan

Nu kan du anmäla dig och din/dina klasser till årets kängurutävling!

Vi kompletterar efterhand denna sida med aktuell information om årets Kängurutävling.


Tävlingsklasser

2019 års tävling innehåller följande tävlingsklasser

Milou för förskoleklass till åk 2
Ecolier för åk 3 – 4
Benjamin för åk 5 – 7
Cadet för åk 8 – 9 och gymnasiets kurs 1
Junior för gymnasiets kurs 2 – 3
Student för gymnasiets kurs 4 – 5


Arbeta vidare …

Observera att nedanstående pdf:er vanligtvis laddas ned till din dator och inte visas i ditt webbläsarfönster!

Gemensam svarsblankett för alla Känguruklasser
Gemensamt rättningsstöd för alla Känguruklasser.
   Kan användas i Excel, Numbers (Mac), Open/Libre Office.

Milou problem
Milou facit och arbeta vidare

Ecolier problem
Ecolier facit och arbeta vidare

Benjamin problem
Benjamin facit och arbeta vidare

Cadet problem
Cadet facit

Junior problem
Junior facit

Student problem
Student facit

Aritmetik – arbeta vidare
Geometri – arbeta vidare

Tidigare års Känguruproblem, facit och arbeta vidare med.


Kängurutävlingens resultat

Årets resultat (2018), 2017, 2016

Resultatstatistik
Årets statistik (2018)


Läs om Kängurutävlingen

Nämnarenartikel: Känguru utan gränser
Vad är Kängurun – Matematikens Hopp?
Hur går Kängurutävlingen till?
Tips på hur Kängurutävlingen kan uppmärksammas
Poster att hämta och skriva ut.


Mer om Kängurutävlingen

Sök Nämnarenartiklar om Kängurutävlingen.
Äldre Känguruproblem.
Fulltextsök bland Känguruproblemen.


Andra tävlingar

Högstadiets matematiktävling
Skolornas matematiktävling, f.d. Svenska Dagbladets Matematiktävling
Matematiktävlingar, Stockholms universitet
Pythagoras Quest


Klasstävling

SigmaÅtta, (tidigare KappAbel)
Prata om spel – åk 7-9


Tävlingar utomlands

Lista över matematiktävlingar från Wikipedia …
Länksamling – tävlingsproblem
World federation of national mathematics competitions
Purplecomet.org


Innehåll: Karin Wallby
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!