Insändare

Skapad: 2005-11-06. Ändrad: 2013-01-27  

Insändare

 

Ibland får redaktionen synpunkter, inlägg och kommentarer från läsarna på olika artiklar i Nämnaren. Detta är något som vi uppskattar och uppmuntrar! Vi vill gärna få till stånd diskussioner och debatt! För att inte behöva vänta till nästa nummer av Nämnaren publicerar vi inlägg på webbplatsen.
De senaste inläggen ligger överst på varje dabattsida.

Hör gärna av dig med dina synpunkter och idéer! Vill du göra ett inlägg i någon diskussion eller lämna en synpunkt på något, skickar du ett mail till denna adress ...

Aktuella diskussioner

Dyskalkyli Nytt inlägg 10-11-26

Spetsutbildning Nytt inlägg 11-03-10

Släpp på sekretessen! Nytt inlägg 09-04-01

TIMSS-reaktion Nytt inlägg 09-04-01

Gymnasieskolans matematik Nytt inlägg 09-04-01

Rika matematiska problem

Målen i årskurs 3

Elevers tolkning av algebra Nytt inlägg 09-10-05

Avancerade räknare – hjälper eller stjälper?

Algoritmer Nytt inlägg 11-03-10

Slumpen och evolutionen

Innehåll: UD