Fulltextsök Nämnaren

Sök på hela ord eller "på fraser". Avancerad sökning sker med olika kombinationer av and, or, not.
Högerklicka (Mac: Ctrl-klicka) på länken för att kopiera direktlänken till dokumentet!

 Fulltextsök Nämnaren

Limit search to:
Sort by:
Limit to:
    through    
 Results for Kängurutävlingen   1 to 25 of 118 results. Run time: 0.012 seconds | Search time: 0.002 seconds    
 Page:1 2 3 4 5 Next 25
1 /pdf/namnaren/6567_12_1.pdf -- rank: 1000
Ett syfte med Kängurutävlingen är att sätta matematiken i centrum, åtminstone för en dag ... husvärd. För allra första gången skulle Nydalaskolan vara med i Kängurutävlingen och extra roligt var det att alla skolans lärare hade ... världen om att nu är Nydalaskolan på väg in i Kängurutävlingen. Denna del av förberedelserna var fantastiskt inspirerande. Eleverna sprudlade av ... öka deras lust att lära sig matematik. Att delta i Kängurutävlingen var för mig ett självklart hjälpmedel i den processen eftersom ... till skolans arbetslag och många lärare hade hört talas om Kängurutävlingen men hade, av olika skäl, inte deltagit tidigare. Jag erbjöd ... behövde jag hjälp med att ro projektet iland. Planering av Kängurutävlingen Matematikintresserade elever ur skolans elevråd kom till undsättning och ...
2 /pdf/namnaren/5861_05_2.pdf -- rank: 908
Kängurutävlingen 2005 Matematikens hopp tar nya skutt Torsdagen den 17 mars deltog klasser från hela Sverige i Kängurutävlingen. Nämnarenredaktionen har fått kommentarer från lärare men också besökt ett ... i Örebro och en i Ytterby. Även i år har Kängurutävlingen varit populär. När denna artikel skrivs har mer än elever registrerats som deltagare i tävlingen. Kängurutävlingen, vars främsta syfte är att stimulera intresset för matematik, är ... kunde lösa fler problem än de kunde var för sig. Kängurutävlingen är också ett inslag i undervisningen under andra tider på ... vi också har en "klasstävling". I alla undervisningsgrupper som genomför Kängurutävlingen räknar vi samman alla elevers resultat och dividerar sedan ...
3 /pdf/namnaren/027027_99_4.pdf -- rank: 680
Inbjudan till Kängurutävlingen ­ Matematikens hopp! Torsdagen 16 mars genomförs i 24 europeiska länder ... i Australien en matematiktävling som i Sverige har fått namnet Kängurutävlingen - Matematikens hopp! I de flesta andra länder kallas den Kangourou ... klasser. Förra året genomfördes en provomgång som blev mycket uppskattad. Kängurutävlingen består av 30 spännande problem i tre svårighetsgrader som presenteras ... i början av mars. Eftersom detta är första året som Kängurutävlingen ­ Matematikens hopp genomförs behöver vi all hjälp med att sprida ... skicka e-post till: susanne.gennow@dagy.danderyd.se Skriv Kängurutävlingen i meddelanderaden. Om ni inte har tillgång till e-post ...
4 /pdf/namnaren/6465_09_3.pdf -- rank: 680
... delta i en matematiktävling. Eftersom jag är övertygad om att Kängurutävlingen kan hjälpa många elever i deras utveckling i matematik har jag bestämt mig för att låta studenterna delta i Kängurutävlingen. Tävlingskommittén accepterade genast mitt förslag och det är jag mycket ... för dem att de på nästa lektion skulle delta i Kängurutävlingen, i Student. Som hemuppgift fick de lösa problemen från 2007 ... kan ha en 'klänning' som innehåller elementära fel. Studenter utvärderade Kängurutävlingen och efterarbetet med uppgifterna. En av dem skrev 'Ja, den ... intill och fler finns på nätet. Vad gör ni av Kängurutävlingen på din skola? Efter vårens resultatredovisning skickade vi ut en ...
5 /pdf/namnaren/6061_02_2.pdf -- rank: 608
En matematiktävling för alla Till Kängurutävlingen inbjöds i år alla klasser i åk 3 ­ 9. Många ... Andra kanske tröttnar och struntar i allt vad matematik heter. Kängurutävlingen ­ Matematikens Hopp vänder sig till alla och flervalsuppgifterna möjliggör flera ... och andra som tycker att det är för svårt. Hur Kängurutävlingen presenteras för eleverna är tillsammans med efterarbetet viktigt. Det är ... till synes olösliga problemen går att lösa. En avsikt med Kängurutävlingen är att låta eleverna upptäcka att det som tycks svårt ...
6 /pdf/namnaren/5657_00_3.pdf -- rank: 524
... Karin Wallby Här redovisas några erfarenheter från årets omgång av Kängurutävlingen. Från de deltagande lärarna har vi fått värdefulla synpunkter. Problemen ... som svåra, men samtidigt roliga, spännande och annorlunda. Mer om Kängurutävlingen kan du läsa i Nämnaren nr 2, 1999, där det ... problem. ner efteråt "och "upplevde ett pånyttfödan- En avsikt med Kängurutävlingen är att visa de". på matematikens kreativa sidor genom att ...
7 /pdf/namnaren/5556_14_1.pdf -- rank: 524
År 1991 tog ett par franska lärare initiativet till Kängurutävlingen. Idén kom från Australien, vilket förklarar namnet, där man tidigare ... till Guiness rekordbok, som den största internationella matematiktävlingen. Varför får Kängurutävlingen denna spridning och vad är förklaringen till att den kan ... ncm.gu.se/kanguru. En stor andel av problemen i Kängurutävlingen behandlar heltal. Ett av mina absoluta favoritproblem fanns med på ...
8 /pdf/namnaren/6162_16_1.pdf -- rank: 524
... SIDAN Känguru utan gränser Den internationella organisation som står bakom kängurutävlingen heter Kangourou sans frontières, vilket betyder "Känguru utan gränser". Det ... få möta, att alla elever ska få möjlighet att utmanas. Kängurutävlingen vänder sig till alla, och det är vår starka förhoppning ... tävlingsformen. Jämför gärna med idrott och olika typer av motionslopp. Kängurutävlingen gör också att matematik får särskild uppmärksamhet en dag och ...
9 /pdf/namnaren/6061_03_4.pdf -- rank: 524
Att lära om elever Den främsta avsikten med Kängurutävlingen är inte att undersöka vad eleverna kan, utan att med ... användas för att analysera och dokumentera elevens kunnande. Uppgifterna i kängurutävlingen är flervalsfrågor. Om man tar uppgifterna rakt av som de ... fånga det kunnande som elever visar. Här kan uppgifterna ur kängurutävlingen utgöra en del. Lisa Björklund, PRIM-gruppen 60 NÄMNAREN NR ...
10 /pdf/namnaren/6465_11_1.pdf -- rank: 524
Kängurutävlingen finns också för gymnasiet Många elever på grundskolan upplever Kängurutävlingen som årets höjdpunkt då de får utmanas av uppgifter av ... att hämta till geometriundervisningen. En stor del av uppgifterna i Kängurutävlingen behandlar geometri, men det finns givetvis andra områden. Eftersom uppgifterna ...
11 /pdf/namnaren/0304_17_2.pdf -- rank: 414
... många elever och lärare på Midgårdsskolan att vara med i Kängurutävlingen. Läraren Ann-Cristine Marohn, som är ny på skolan för ... med Kyrkskolan, också i Täby Kyrkby. Där genomförde hela skolan Kängurutävlingen, så tillsammans var det närmare 600 elever som jobbade med ...
12 /pdf/namnaren/5861_02_3.pdf -- rank: 414
Kängurutävlingen vänder sig till alla elever. Den vill genom sin utformning ... i åk 5 än i åk 7. Vi vill se Kängurutävlingen som en utveckling och som en utmaning för eleverna att ...
13 /pdf/namnaren/5962_15_4.pdf -- rank: 414
... problemlösare Tredje torsdagen i mars är den officiella tävlingsdagen för Kängurutävlingen. I år deltog återigen ungefär 6 miljoner elever från 60 ... gemenskapen värdefull. Här träffas många personer med stor entusiasm för Kängurutävlingen. Nu återstår för oss att välja ut de problem som ...
14 /pdf/namnaren/3437_07_3.pdf -- rank: 414
... strategi, mönster och samband samt uthållighet. Hösten -06 gjorde vi Kängurutävlingen. Resultatet därifrån var inte direkt lysande. Det låga resultatet berodde ... och "jag skiter i't". I våras när vi genomförde Kängurutävlingen var det en helt annan stämning. Jag fick återigen njuta ...
15 /pdf/namnaren/4445_99_2.pdf -- rank: 414
Kängurutävlingen ­ Matematikens hopp Susanne Gennow Här berättas om en internationell tävling ... samtliga mellanstadieklasser inbjudas att delta. Planera därför redan nu in Kängurutävlingen ­ Matematikens hopp tredje torsdagen i mars 2000! Uppgift 1 1999 ...
16 /pdf/namnaren/6161_03_1.pdf -- rank: 414
Nu är det återigen dags för Kängurutävlingen. Vi hoppas att många elever och lärare kommer att stimuleras ... lämpliga problem som hjälper eleverna att bygga upp utvecklingsbara tankar. Kängurutävlingen ska inte ses som en måttstock och ett provinstrument utan ...
17 /pdf/namnaren/0101_06_3.pdf -- rank: 414
... narcissistiskt tal? Duktiga problemlösare har knäckt utmanande problem i såväl Kängurutävlingen som Kapp-Abel, vi rapporterar från båda. Mer om resultaten från Kängurutävlingen finns på vår webbplats. Debatten om algoritmernas roll går vidare ...
18 /pdf/namnaren/6161_01_2.pdf -- rank: 414
I Kängurutävlingen ­ Matematikens hopp deltog i år ca 1000 skolor. Vi har ... det fortfarande för många uppgifter och för lång tid. Men Kängurutävlingen vänder sig till alla elever och åtminstone 9 elever, 4 ...
19 /pdf/namnaren/6161_01_1.pdf -- rank: 414
... mars löser uppskattningsvis 50 000 elever i Sverige problemen i Kängurutävlingen ­ Matematikens Hopp. Inbjudan till klassen Benjamin, som i första hand ... Kängurusidan. Vi är mycket glada över det positiva intresset för Kängurutävlingen, som vi gärna tolkar som ett tecken på matematikintresse från ...
20 /pdf/namnaren/6667_10_4.pdf -- rank: 414
Iår deltog 46 länder i Kängurutävlingen. Det innebär att mer än 5,8 miljoner elever har ... inrapporterade resultaten är korrekta och att inget fusk har förekommit. Kängurutävlingen är en tävling för alla, men eleverna ska lösa uppgifterna ...
21 /pdf/namnaren/6364_12_2.pdf -- rank: 414
... mars deltog alla elever på friskolan Metis i Skara i Kängurutävlingen. Nämnaren besökte tre klasser. Åk 3 har under flera veckor ... problemen och lösningarna. Barnen är alltså väl förberedda på hur Kängurutävlingen går till och hur de kan hantera svarsalternativen. Ecolier presenteras ...
22 /pdf/namnaren/5657_08_1.pdf -- rank: 414
... stor del av problemen som varje år väljs ut till Kängurutävlingen behandlar geometri. I årets fem varianter hade 35 av de ... fordras inga omfattande beräkningar vilket är en av grundtankarna i Kängurutävlingen. Många av problemen kan med små förändringar användas i flera ...
23 /pdf/namnaren/6161_13_1.pdf -- rank: 414
Kängurutävlingen 21 mars 2013 Nu igen är anmälningssidan till årets Kängurutävling ... därpå. Klassen Milou som ska ses som en förberedelse till Kängurutävlingen har ingen tidsbegränsning och heller ingen resultatredovisning. Tidigare använda problem ...
24 /pdf/namnaren/0912_08_3.pdf -- rank: 414
... var lärare i en klass som presterade mycket bra på Kängurutävlingen 2007. Nämnaren har träffat henne och diskuterat hennes undervisning som ... är det några klasser vars resul tat sticker ut på Kängurutävlingen. I Nämnaren1, 2005 skriver Stavros Louca, som ofta haft elever ...
25 /pdf/namnaren/6061_00_4.pdf -- rank: 414
Kängurusidan Kängurutävlingen ­ Matematikens hopp Tredje torsdagen i mars genomförs 2001 års omgång av Kängurutävlingen ­ Matematikens Hopp. Samtidigt arbetar mer än 1 miljon elever i ...
 Page:1 2 3 4 5 Next 25
Powered by Swish-e swish-e.org

Valid HTML 4.01!