Nyförvärv april – maj, 2014

Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Campbell, P. F. and National Council of Teachers of Mathematics. (2013). The elementary mathematics specialist’s handbook. Reston, Va., National Council of Teachers of Mathematics.

Koestler, C., M. D. Felton, et al. Connecting the NCTM process standards and the CCSSM practices.

Smith, M. S., M. K. Stein, et al. (2014). 5 undervisningspraktiker i matematik : för att planera och leda rika matematiska diskussioner. Stockholm, Natur & Kultur.

Wieman, R., F. Arbaugh, et al. (2013). Success from the start : your first years teaching secondary mathematics. Reston, VA, NCTM.

Yang Hansen, K. (2014). Northern lights on TIMSS and PIRLS 2011 : differences and similarities in the Nordic countries. Köpenhamn, Nordic Council of Ministers.

Nyförvärv april, 2014

Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Campbell, P. F. and National Council of Teachers of Mathematics. (2013). The elementary mathematics specialist’s handbook. Reston, Va., National Council of Teachers of Mathematics.

Wieman, R., F. Arbaugh, et al. (2013). Success from the start : your first years teaching secondary mathematics. Reston, VA, NCTM.

Nyförvärv mars, 2014

Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Delacour, L. and Malmö högskola. Fakulteten för lärande och samhälle (2013). Didaktiska kontrakt i förskolepraktik : förskollärares transformering av matematiska mål i ett läroplansdidaktiskt perspektiv. Malmö, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola.

Liljekvist, Y. and Karlstads universitet. Institutionen för pedagogiska studier (2014). Lärande i matematik : om resonemang och matematikuppgifters egenskaper. Karlstad, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Pedagogiskt arbete, Karlstads universitet.

Mattsson, L. (2013). Tracking mathematical giftedness in an egalitarian context. Gothenburg, Department of Mathematical Sciences, University of Gothenburg.

Viirman, O. and Karlstads universitet. Institutionen för matematik och datavetenskap (2014). The function concept and university mathematics teaching. Karlstad, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Matematik, Karlstads universitet.

Nyförvärv februari, 2014

Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Aguirre, J., K. Mayfield-Ingram, et al. (2013). The impact of identity in K-8 mathematics learning and teaching : rethinking equity-based practices. Reston, VA, The National Council of Teachers of Mathematics, Inc.

Brown, S. I. (2013). Insights into mathematical thought : excursions with distributivity. Reston, VA, National Council of Teachers of Mathematics.

Byrne, T. and D. Sellars (2013). What really counts : case studies of adult numeracy practice in Ireland. Dublin, National Adult Literacy Ageny.

Chval, K. B., J. Lannin, et al. (2013). Putting essential understanding of fractions into practice in grades 3-5. Reston, VA, The National Council of Teachers of Mathematics, Inc.

Damlamian, A., J. F. Rodrigues, et al. (2013). Educational interfaces between mathematics and industry : report on an ICMI-ICIAM-Study. New York, Springer.

Fennell, F. M., W. R. Speer, et al. (2013). Defining mathematics education : presidential yearbook selections 1926-2012 : seventy-fifth yearbook. Weston, VA, National Council of Teachers of Mathematics.

Frejd, P. and Linköpings universitet. Institutionen för beteendevetenskap och lärande (2014). Modes of mathematical modelling : an analysis of how modelling is used and interpreted in and out of school settings. Linköping, Faculty of Educational Sciences, [Department of Behavioural Sciences and Learning], Linköping University.

Häggblom, L. (2013). Med matematiska förmågor som kompass. Lund, Studentlitteratur.

Kader, G., T. Jacobbe, et al. (2013). Developing essential understanding of statistics for teaching mathematics in grades 6-8. Reston, VA, The National Council of Teachers of Mathematics, Inc.

Lindekvist, A.-L. (2013). Matematik i aktiviteter och vardagliga situationer. Stockholm, Natur & kultur.

Lo, M. L. (2014). Variationsteori : för bättre undervisning och lärande. Lund, Studentlitteratur.

McCoy, A. C., J. Barnett, et al. (2013). High yield routines for grades K-8. Reston, VA, National Council of Teachers of Mathematics, Inc.

Peck, R., R. Gould, et al. (2013). Developing essential understanding of statistics for teaching mathematics in grades 9-12. Reston, VA, The National Council of Teachers of Mathematics, Inc.

Small, M. (2014). Uncomplicating fractions to meet common core standards in math, K-7. New York; Reston, Virginia, Teachers College Press ;National Council of Teachers of Mathematics.

Sterner, G., Helenius, O. & K. Wallby . (2014). Tänka, resonera och räkna i förskoleklass. Göteborg, NCM, Göteborgs universitet.

Nyförvärv januari, 2014

Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Beeley, K. (2013). 50 fantastic ideas for maths outdoors. London, Featherstone Education.

Chernoff, E. J. and B. Sriraman (2013). Probabilistic thinking : presenting plural perspectives. New York, Springer.

Doverborg, E., N. Pramling, et al. (2013). Att undervisa barn i förskolan. Stockholm, Liber.

Engvall, M. and Linköpings universitet. Institutionen för beteendevetenskap och lärande (2013). Handlingar i matematikklassrummet [Elektronisk resurs] : en studie av undervisningsverksamheter på lågstadiet då räknemetoder för addition och subtraktion är i fokus. Linköping, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande.

Kristín, B., F. Furinghetti, et al. (2012). ”Dig where you stand” 2 : proceedings of the second International Conference on the History of Mathematics Education, October 2-5, 2011, New University of Lisbon, Portugal. Lisbon, UIED, Unidade de Investigação, Eduação e Desenvolvimento.

Singh, S. (2013). The Simpsons and their mathematical secrets. New York, NY, Bloomsbury USA.

Swedenborg, E. and Skandinaviska Swedenborgsällskapet (2013). Regelkonsten. Stockholm, Skandinaviska Swedenborgsällskapet i samarbete med Skebook.

Sverige Skolverket (2013). PISA 2012 : 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Stockholm, Skolverket.

Sverige. Skolverket (2013). PISA 2012 : 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap : resultaten i koncentrat. Stockholm, Skolverket.

Wallby, K. (red.) (2014). Matematikundervisning i praktiken. Göteborg, Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet.

Nyförvärv oktober, 2013

Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Bennett, M. R. (2007). Neuroscience and philosophy : brain, mind, and language. New York, Columbia University Press.

Bjarnadóttir, K. (2013). Vegleiðsla til talnalistarinnar : þættir úr sögu stærðfræðimenntunar á Íslandi greinasafn. Reykjavík, Háskolaútgafán.

Björklund Boistrup, L. (2013). Bedömning i matematik pågår! : återkoppling för elevers engagemang och lärande. Stockholm, Liber.

Björklund Boistrup, L. (2013). Elever som skriver och ingriper : aktionsforskning om bedömning i matematik. Linköping, Linköpings kommun.

Carstensen, A.-K. and Linköpings universitet. Institutionen för teknik och naturvetenskap (2013). Connect [Elektronisk resurs] : modelling learning to facilitate linking models and the real world trough lab-work in electric circuit courses for engineering students. Norrköping, Department of Science and Technology (ITN), Linköping University.

Doverborg, E. (red.) et al. (2013). Förskolans matematik. Göteborg, Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet.

Doverborg, E. et al. (2013). Barn och matematik : 6 år. Göteborg, Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet.

Kajetski, T., M. Salminen, et al. (2013). Matematik för alla : aktiv matematik från förskoleundervisning till förskoleklass. Lund, Studentlitteratur AB.

Posamentier, A. S. (2013). 100 commonly asked questions in math class : answers that promote mathematical understanding, grades 6-12. Thousand Oaks, California, Corwin.

Östergren, R. (2013). Mathematical Learning Disability [Elektronisk resurs] : Cognitive Conditions, Development and Predictions. Linköping, Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.

Nyförvärv september, 2013

Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Bråting, K., H. Sollervall, et al. (2013). Geometri för lärare. Lund, Studentlitteratur.

Dehaene, S. and E. Brannon (2011). Space, time and number in the brain : searching for the foundations of mathematical thought. London, Academic.

Derrick, J., K. Ecclestone, et al. (2009). Formative assessment in adult literacy, language and numeracy. Leicester, NIACE.

Ecclestone, K. (2010). Transforming formative assessment in lifelong learning. Maidenhead, Berkshire, England ; New York, NY, Open University Press.

Franklin, J. (2001). The science of conjecture : evidence and probability before Pascal. Baltimore, MD, Johns Hopkins University Press.

Fägerstam, E. and Linköpings universitet. Institutionen för beteendevetenskap och lärande (2012). Space and Place [Elektronisk resurs] : Perspectives on outdoor teaching and learning. Linköping, Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.

Harlen, W. (2013). Assessment & inquiry-based science education : issues in policy and practice. Trieste, Italy, Global Network of Science Academies.

Holmqvist Olander, M. (2013). Learning study i förskolan. Lund, Studentlitteratur.

Isaksson, C. and Lärarnas riksförbund (2013). Den engagerade läraren. Stockholm, Ekerlid.

Kim, J. (2013). Mathematics education in Korea : curricular and teaching and learning practices. Singapore, World Scientific.

Kärre, A. (2013). Lekfull matematik i förskolan. Stockholm, Lärarförbundets förlag.

Langville, A. N. and C. D. Meyer (2012).Who’s #1? : the science of rating and ranking. Princeton, N.J. ; Oxford, Princeton University Press.

Mulcahy, C. K. (2013). Mathematical card magic : fifty-two new effects. Boca Raton, CRC Press, Taylor & Francis Group.

Olande, O. (2013). Students’ narratives from graphical artefacts [Elektronisk resurs] : Exploring the use of mathematics tools and forms of expression in students’ graphicacy. Sundsvall, Dep. of Science Education and Mathematics, Mid Sweden University.

Watanabe, M. (2012). ”Heterogenius” classrooms : detracking math and science : a look at groupwork in action. New York, NY, Teachers College Press.

Nyförvärv sommaren, 2013

Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Du Sautoy, M., K. Derecki, et al. (2011). The story of maths. [Australia], Time Life : Distributed by Direct Holdings,.
This ambitious BBC Open University series offers clear, accessible explanations of important mathematical ideas but is also packed with engaging anecdotes, fascinating biographical details, and pivotal episodes in the lives of the great mathematicians.
Eastaway, R. and M. Askew (2013). Matematik för föräldrar : det enkla sättet att hjälpa ditt barn med matteläxan. Stockholm, Lind & Co.
Hansen, H. C. (2013). Matematik for lærerstuderende : Geometri : 1. – 6. klassetrin. Frederiksberg, Samfundslitteratur.
Hansen, H. C. (2013). Matematik for lærerstuderende : Geometri : 4. – 10. klassetrin. Frederiksberg, Samfundslitteratur.
Heiligman, D. and L. Pham (2013). The boy who loved math : the improbable life of Paul Erdos. New York, Roaring Brook Press.
An introduction to the unconventional life of the eminent mathematician describes the phenomenal math talents he demonstrated from an early age while revealing how he was often stymied by everyday tasks.
Hodgen, J. and R. Marks (2013). The employment equation [Elektronisk resurs] : why our young people need more maths for today’s jobs. London, The Sutton Trust.
Jess, K. (2013). Matematik for lærerstuderende : Tal, algebra og funktioner : 1. – 6. klassetrin. Frederiksberg, Samfundslitteratur.
Jess, K. (2013). Matematik for lærerstuderende : tal, algebra og funktioner : 4. – 10. klassetrin. Frederiksberg, Samfundslitteratur.
Liu, Y. and Karlstads universitet. Institutionen för matematik och datavetenskap (2013). Syllogistic analysis and cunning of reason in mathematics education [Elektronisk resurs]. Karlstad, Faculty of Health, Science and Technology, Mathematics, Karlstads universitet.
Olsson, E. (2013). Lärplatta och matematik : vägen till ett lustfyllt lärande i förskola och förskoleklass. Nacka, Askunge Thorsén förlag.
Petersson, H. (2013). Problemlösningens grunder : matematisk metodik. Lund, Studentlitteratur.
Samuelsson, J. (2008). Den skicklige Matematikläraren. Linköping, Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings universitet.Schou, J. (2013). Matematik for lærerstuderende : stokastik : 1.-10. klassetrin. Frederiksberg, Samfundslitteratur.
Sverige. Skolverket (2012). Utökad undervisningstid i matematik : hur en ökning av undervisningstiden kan användas för att stärka elevernas matematikkunskaper. Stockholm, Skolverket : Fritze [distribution].
Unga, J. (2013). Det är en spricka i allt, det är så ljuset kommer in… [Elektronisk resurs] : matematik och förskolebarns experimenterande och potentialitet. Stockholm, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.
Ziegler, G. M. (2013). Do I count? : stories from mathematics. Boca Raton, CRC Press, Taylor & Francis Group.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!