Månadens problem, sommaren 2022

Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Alla_problem_sommaren_22

Vi publicerar lösningar och kommentarer i slutet av augusti 2022!Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om, om ni inte vill att ert namn skall publiceras, tala gärna också om, om ni är lärare eller elev.
Skicka era bidrag via mail… manadens_problem at ncm.gu.se. (Skriv gärna i rubrikraden vilken månad det gäller, t ex Månadens problem sommaren 2022.)
eller till:
Nämnaren/NCM
Göteborgs universitet
Box 160
405 30 Göteborg

Månadens problem, april 2022

Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Alla_problem_april_22
Vi publicerar lösningar och kommentarer i mitten av maj 2022!

Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.
Skicka era bidrag via mail… manadens_problem at ncm.gu.se. (Skriv gärna i rubrikraden vilken månad det gäller, t ex Månadens problem april 2022.)
eller till:
Nämnaren/NCM
Göteborgs universitet
Box 160
405 30 Göteborg

Månadens problem, mars 2022

Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Alla_problem_mars_22
Vi publicerar lösningar och kommentarer i mitten av april 2022!

Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.
Skicka era bidrag via mail… manadens_problem at ncm.gu.se. (Skriv gärna i rubrikraden vilken månad det gäller, t ex Månadens problem mars 2022.)
eller till:
Nämnaren/NCM
Göteborgs universitet
Box 160
405 30 Göteborg

Månadens problem, februari 2022

Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Alla_problem_feb_22
Vi publicerar lösningar och kommentarer i mitten av mars 2022!

Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.
Skicka era bidrag via mail… manadens_problem at ncm.gu.se. (Skriv gärna i rubrikraden vilken månad det gäller, t ex Månadens problem februari 2022.)
eller till:
Nämnaren/NCM
Göteborgs universitet
Box 160
405 30 Göteborg

Månadens problem, januari 2022

Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Alla_problem_jan_22
Vi publicerar lösningar och kommentarer i mitten av februari 2022!
Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.
Skicka era bidrag via mail… manadens_problem at ncm.gu.se. (Skriv gärna i rubrikraden vilken månad det gäller, t ex Månadens problem januari 2022.)
eller till:
Nämnaren/NCM
Göteborgs universitet
Box 160
405 30 Göteborg

Månadens problem, november 2021

Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Alla_problem_nov_21
Vi publicerar lösningar och kommentarer i mitten av december 2021!
Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.
Skicka era bidrag via mail… (Skriv gärna i rubrikraden vilken månad det gäller, t ex Månadens problem november 2021.)
eller till:
Nämnaren/NCM
Göteborgs universitet
Box 160
405 30 Göteborg

Månadens problem, oktober 2021

Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Alla_problem_okt_21
Vi publicerar lösningar och kommentarer i mitten av november 2021!
Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.
Skicka era bidrag via mail… (Skriv gärna i rubrikraden vilken månad det gäller, t ex Månadens problem oktober 2021.)
eller till:
Nämnaren/NCM
Göteborgs universitet
Box 160
405 30 Göteborg

Månadens problem, september 2021

Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Alla_problem_sep_21
Vi publicerar lösningar och kommentarer i mitten av oktober 2021!
Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.
Skicka era bidrag via mail… Skriv gärna i rubrikraden vilken månad det gäller, t ex Månadens problem september 2021.
eller till:
Nämnaren/NCM
Göteborgs universitet
Box 160
405 30 Göteborg

Månadens problem, sommaren 2021

Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Alla_problem_sommar_21

Vi publicerar lösningar och kommentarer i slutet av augusti 2021!
Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.
Skicka era bidrag via mail…
eller
Nämnaren/NCM
Göteborgs universitet
Box 160
405 30 Göteborg

Månadens problem, maj 2021

Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Alla_problem_maj_21
Vi publicerar lösningar och kommentarer i mitten av juni 2021!


Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.
Skicka era bidrag …
eller
Nämnaren/NCM
Göteborgs universitet
Box 160
405 30 Göteborg

NCM:s och Nämnarens webbplats