Fiktivt matteprov engagerade eleverna

Matematikläraren Cristian Abrahamsson ville att elevernas matematikprov skulle ge något mer än att bara summera elevernas kunskaper. Därför fick eleverna rätta och kommentera ”Kims prov”.

Syftet var att eleverna skulle få syn på de misstag de gjort så att de skulle förstå matematiken korrekt innan vi gick vidare, berättar Cristian i ett blogginlägg.

»»» Läs mer på [Skolvärlden]

Kritik mot vaga kunskapskrav

Vaga nationella kunskapskrav orsakar vanmakt i skolan. Det menar Gunnar Hyltegren som i sin avhandling tittat på hur kunskapskraven tolkas av lärare.

När kunskapskraven inte är precisa utan så påtagligt vaga kan användbarheten starkt ifrågasättas, säger Gunnar.

»»» Läs mer på [Skolvärlden]

Teaching quality, not lesson quantity, may be the key

Pop question — no Googling: How many of Japan’s Nobel laureates were awarded medals for their work in physics?
The answer: 10, or nearly half of the total. You could deduce from this that Japan is good at physics. Furthermore, you could deduce that Japan is good at math, which is, arguably, the bedrock of physics. And math is something Japan does very well.

»»» Läs hela artikeln / Read the whole article [The Japan Times]

Inspektionens rapport borde påverka hela skolsystemet

Skolinspektionens senaste rapport Återkommande brister i den lokala styrningen av skolan är en sammanfattning av fem års inspektioner.
”Rapporten är en mycket sorglig läsning som jag ändå lämnar med en viss positiv känsla. Det kan verka märkligt eftersom den faktiskt visar att 6 av 10 skolor och 9 av 10 huvudmän inte har ett fungerande kvalitetsarbete och att hälften av alla huvudmän inte flyttar resurser på ett sådant sätt att skollagens krav på likvärdighet kan uppfyllas!” skriver Per Kornhall

»»» Läs mer på [Skolvärlden]

»»» Rapportsammanfattning och nedladdningsbar rapport: [Skolinspektionen]

Lic-seminarium: High Achiever! Always a High Achiever?

Offentligt seminarium fredagen den 19 dec kl 10.15 i sal 21A 342 – Eva Erikssonsalen, Karlstads universitet.

Elisabet Mellroth lägger fram sin licentiatuppsats, i matematik med inriktning didaktik, med titeln High Achiever! Always a High Achiever? – A comparison of student achievement on mathematical tests with different aims and goals. Handledare har varit Arne Engström, Karlstads universitet.

Ordförande och examinator: Sorina Barza, docent, Karlstads universitet.
Extern granskare och medbedömare: Astrid Pettersson, professor, Stockholms universitet.

Fulltext (pdf).

Gifted men and women define success differently

Researchers spent four decades studying a group of mathematically talented adolescents, finding that by mid-life they were extraordinarily accomplished and enjoyed a high level of life satisfaction. Gender, however, played a significant role in how they pursued—and defined—career, family and success.

»»» Läs vidare [ScienceDaily]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!