Skolappar granskas inte

Att använda appar av olika slag i skolmiljö har blivit ett populärt inslag i undervisningen. Området har på senare tid lockat till sig flertalet hungriga utvecklare. Samtidigt gör mängden appar lärarna osäkra på vart de ska vända sig för att få hjälp med inköp. Det finns sajter som tipsar om bra appar, men någon officiell instans eller något övergripande regelverk existerar inte.

»»» Läs vidare [ComputerSweden]

Forskning på matematiklyftet

Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik på Mälardalens Högskola, har fått Vetenskapsrådets forskningsbidrag till framstående yngre forskare på 18 miljoner kronor. Andreas Ryve ska undersöka det stödmaterial som 30 000 matematiklärare erbjuds genom Skolverkets mångmiljonsatsning Matematiklyftet och som syftar till att öka svenska elevers matematikkunskaper.

»»» Andreas Ryve, forskare på [MDH]

»»» Läs mer [Skolvärlden]

Alexander Grothendieck död

En av 1900-talets största matematiker Alexander Grothendieck, född 1928, dog 13 november 2014. Grothendieck var en av de ledande matematikerna inom området algebraisk geometri där han utvecklade flera av de centrala teorierna, bland annat det om scheman. Han bidrog också på ett fundamentalt sätt till flera andra områden inom matematiken.

Alexander Grothendieck fick Fieldsmedaljen 1966.

Läs mer om Grothendieck och hans arbete:

[NY Times]

[The Telegraph] [ABC news] [Wikipedia] [Algebraisk geometri] [Scheman]

Alternativa test till Förstå och använda tal

Nu finns alternativa test till Förstå och använda tal – en handbok tillgängliga. Dessa nya test är att se som komplement till de test som finns i boken och är avsedda att mäta samma sak som de gamla. Syftet är att man vid behov ska kunna göra testen fler gånger.

Adressen där testen finns att hämta ner finns i boken på sid 4.

2014 års Göran Emanuelsson-stipendiater utsedda

2014 års Göran Emanuelsson-stipendium för bästa examensarbete inom lärarutbildningen delas mellan Roheen Ashiq vid Uppsala universitet, Mattias Norström och Martin Sjökvist vid Mälardalens högskola.

Roheen Ashiqs uppsats har titeln Matematik i förskolan – studie bland barn kring förekomsten av prototyper hos mönster. Uppsatsen skriven av Mattias Norström och Martin Sjökvist har titeln Om och endast om – hur bevis och bevisföring hanteras i två gymnasieläroböcker.

»»» Läs juryns motivering och ladda ned arbetena [LUMA]

Ny snabb matematiklärarutbildning i Göteborg

Bristen på lärare i matematik och naturvetenskap, särskilt i storstäderna, har fått Göteborgs universitet och Göteborgs stad att ta fram en ny lärarutbildning som leder till snabbare examen. Utbildningen, som startar till våren, vänder sig till dem som redan har ämnesbehörighet i matematik och naturvetenskap, men saknar den pedagogiska biten. Genom högre studietakt blir studenterna färdiga lärare på två terminer plus sommaren i stället för tre terminer. Nytt är också att särskilda skolor valts ut för praktik, så kallade universitetsskolor, där lärarna som handleder studenterna ska samarbeta med forskare från universitetet.

»»» Ny snabbväg för mattelärare [SvD]

»»» Nysatsning på lärare i matematik och naturvetenskap [Göteborgs universitet]

Matematisk cirkel på KTH

Institutionen för matematik vid KTH anordnar med finansiering från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse ett studieprogram för matematikintresserade gymnasister — ”KTH:s Matematiska Cirkel”. Avsikten med programmet är ge studenter möjlighet att odla sitt intresse för och komma i kontakt med en annan sida av matematikämnet än den man vanligen får se på gymnasiet. Vill du vara med?
Årets cirkel kommer handla om polytoper. Detta är Din chans att få uppleva tjusningen med rigorös, abstrakt matematik på ett lättillgängligt sätt!

»»» Matematisk cirkel, läsåret 2014-2015 [KTH]

»»» Polytyper [Wikipedia]

Från tidigare Aktuellt

»»» USA: Matematikcirklar [NCM]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!