USA: Ravitch fortsatt kritisk till Common Core

The Common Core State Standards är USA:s första försök till vad som i praktiken fungerar som en nationell läroplan. Matematik är ett av ämnena som berörs. Arbetet initierades av Obama-administrationen och har både lovordats och kritiserats av både akademiska, praktiska men inte minst politiska skäl.

Diane Ravitch, som tidigare var motsvarande vice utbildningsminister har sedan en tid varit kritisk till initiativet. Ravitch tal på en konferens arrangerad av Modern Language Association, återges här av Washington Post.

»»» Everything you need to know about Common Core [Washington Post]


Från tidigare Aktuellt

»»» Om Common Core Standards

Matematik och strålskydd

Om en atombomb slår ned, skall du stanna i ditt hus eller ta dig till ett strålskyddat skyddsrum? Forskare vid Lawrence Livermore National Laboratory i Kalifornien har räknat fram en plan för hur man skall handla.

»»» Läs vidare [phys.org]

Förskoleklass blir obligatoriskt?

Regeringen vill skapa ett 10-årigt skolsystem och göra förskoleklassen obligatorisk och låta den regleras fullt ut av läroplanens kursplaner.

»»» Läs vidare [DN]


Läs mer

»»» Höga krav på fyraåringar [Svd]

Experter varnar för PISA-överdrifter

Peter Nyström, föreståndare för Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) med lång erfarenhet av arbete med internationella komparativa studier och Magnus Oscarsson, projektledare för PISA i Sverige, varnar för att dra förhastade slutsatser ur PISA studien.

»»» Läs vidare [Tidningen Curie]

Regeringen inrättar skolkommission och råd

OECD kommer på den svenska regeringens begäran att inrätta en skolkommission som skall analysera det svenska skolväsendets kvalitet med anledning av PISA-mätningen. Samtidigt inrättas också ett utbildningsvetenskapligt råd för samråd med regeringen i skolfrågor.

»»» Läs vidare [Regeringskansliet]

»»» Hur ska den svenska skolan räddas? [Sveriges radio]

»»» Per Kornhall: Nej jag tycker inte regeringens initiativ är en skolkommission [Skolvärlden]

»»» Björklunds skolkommission kritiseras [Dagens samhälle]

»»» Baylan vill se annan Skolkommission [SvD]

Inga enkla slutsatser kan dras av PISA

Forskare varnar för att dra slutsatser av relationer mellan ett lands presentation i PISA och organisationen av landets utbildningssystem.

Analyserna i PISA-rapporten bygger på korrelationsberäkningar och säger inget om orsakssambanden. Akademisk och mer noggrann analys av PISA-data kommer ibland till motsatta resultat jämfört med det som presenteras i PISA-rapporerna.

»»» Läs vidare [DN]

»»» OECD:s PISA-ansvarige pekar på lärarnas nyckelroll [Svt]


Från tidigare Aktuellt

»»» Pisa-reaktioner [ 2013-12-04 ]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!