The year the Nobel prize forgot to ignore women

Norwegian professor May-Britt Moser is literally a game changer. Today she will receive the Nobel Prize in Medicine, and the game she is changing is about women in science.
Even in seemingly more enlightened countries, such as Norway, prize committees struggle to see the work of women. The Abel Prize in Mathematics is awarded by the Norwegian Academy of Science and Letters and now has 14 laureates, none of whom are women.

»»» Läs vidare/ Read more [The Huffington Post]

Grundskolan avgörande för framtidens teknik

För Teknikföretagens medlemsföretag är tillgången till kompetent arbetskraft en avgörande fråga. Det behövs ett utbildningssystem som tillhandahåller god utbildning med ett innehåll som överensstämmer med dagens behov, men också i en riktning mot framtiden. Och det måste börja redan i grundskolan.

»»» Läs vidare [Teknikföretagen]

Fractal geometry: Finding the simple patterns in a complex world

A mathematician has developed a new way to uncover simple patterns that might underlie apparently complex systems, such as clouds, cracks in materials or the movement of the stockmarket. The method, named fractal Fourier analysis, is based on a new branch of mathematics called fractal geometry. The method could help scientists better understand the complicated signals that the body gives out, such as nerve impulses or brain waves.

»»» Professor Michael Barnsley about his research [Science Daily]

Mattetalanger – ny webbplats

Idag lanserar NCM, i samarbete med Bleking tekniska högskola, en ny webbsida – Mattetalanger.

Mattetalanger.ncm.gu.se är framtagen av Eva Pettersson och Linda Mattsson vid Blekinge Tekniska Högskola i samarbete med NCM. Här samlas information och beskrivningar från elever, lärare, föräldrar och skolledare om hur det är att vara, undervisa och stötta elever som är särskilt begåvade i matematik. Här finns också litteraturförslag, aktuell forskning, information om konferenser och aktiviteter av olika slag m.m.

»»» Besök Mattetalanger.ncm.gu.se

Ta tag i konsekvenserna av det fria skolvalet

Att backa bandet och ta bort det fria skolvalet kommer inte att ske. Men vi måste börja se och ta itu med konsekvenserna av det.

För ett år sedan slog PISA-resultaten sönder de sista resterna av den svenska självbilden på skolområdet. Resultaten hade sjunkit ytterligare i matematik, naturkunskap och läsförståelse och inte ens problemlösning var vi bra på längre, det som vi annars kunnat lyfta fram som en viktig svensk framgångsfaktor i både vidare studier och arbetsliv.

»»» Läs vidare [Dagens Arena]

Satsningar ökar klyftan inom skolan

Med statliga pengar till skolan ska kvaliteten höjas. Men det är skolor med låga kunskapsresultat som i lägst utsträckning tagit del av de statliga bidragen. Det visar en ny granskning som Riksrevisionen idag överlämnar till regeringen. Därmed riskerar statsbidragen att försämra likvärdigheten i skolan ytterligare, slår myndigheten fast.

»»» Läs vidare [Svenska Dagbladet]

»»» Ladda ned rapporten [RiR 2014:25]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!