Tidigare nummer av Nämnaren

  Här finner du innehållsförteckningar och extramaterial till tidigare nummer av Nämnaren. Hör gärna av dig till redaktionen om du märker att något inte är som det borde vara.

Innehåll: CF

Nämnaren nr 2, 2006

Nämnaren nr 3, 2006

 

 
 
Kängurun på Skolforum ...
 
Konstnären vars verk pryder omslaget på Nämnaren nr 3 heter Dail Behennah. Se fler av hennes konstverk ...
 
Du vet väl att Uppslaget, Problemavdelningen och Dialoger om problemlösning från detta och tidigare nummer finns tillgängliga för nedladdning? Gå till ArkivN ...
 
Ny NämnarenTema: Matematik i förskolan ...
 


Kängurusidan i nr 3 ...
 
Ta del av årets Kängurumaterial ...
 
Se årets Kängururesultat ...
 


Kompletteringar i nr 2, 2005

Kompletteringar – nr 2, 2005

Lärares tankar vid arbete med rika problempå s 13 har föregåtts av två tidigare artiklar som finns tillgängliga nedan:

Problem med stenplattor
Nämnaren nr 3, 2004 (pdf, ca 425K)

Vad menar vi med rika problem och vad är de bra till?
Nämnaren nr 1, 2005 (pdf, ca 325K)

Byggbeskrivning till Friidrottsspelet

På Kängurusidan i nr 1 sidan 61 har + blivit =
Så här ska det se ut:

Länkar i Nämnaren nr 2, 2005

Länkar i nr 1, 2005

Länkar i nr 3, 2005

Länkar i nr 4, 2005

Länkar i tidigare Nämnaren

Länkar i nr 1, 2006
Omslaget Escher
s 2 Andrei Toom
s 3 Tal av skolministern
s 32 Kollegieblocket
s 44 Geometer's Sketchpad
s 49 ALM
s 53 En myndighet för vuxnas lärande
Validering mm
Prop. 2000/01:72
uppföljningen av det offentliga skolväsendet för vuxna
Utbildningsresultat 2005
Utsikter och insikter - en antologi om flexibelt lärande i vuxenutbildning
Sök den på CFL-Publikationer
eller hämta artikeln här:
Flexibilitet – lärande eller hinder (pdf, 728 K)
s 57 Kurs E-prov vt 02
s 58 Nrich
s 59 Sonja-Kovalevsky-dagarna
Länkar i nr 4, 2005
s 3 NCM:s sammanställning
Tal av skolministern
s 7 ALM
s 9 ICME
s 13 Statens provningsanstalt
Swedish Standard Institute
Nationalencyklopedin
Statistiska centralbyrån
Hållbar utveckling
Håll Sverige Rent
EU-dokument
s 22 PRIM
Skolverkets analysschema

s 26 MiMa

s 27 Peter Mogensen

s 42 TIMSS Norge

s 50 Flexibel Matematik
s 54 Mer om matematikkartor
Matematikkartor (pdf)
Klass 9A:s Matematikkarta (pdf)
Länkar i nr 3, 2005
s 3 Benders takpannor
Tarquin
s 4 NCM
s 7 TIMSS Norge
s 16 Litteraturlista
s 25 Olle Häggström

s 31 American Biology Teacher
Dan Larhammar

s 51 Lpf 94

s 52 Skolverket
Länkar i nr 2, 2005
s 2 NCM:s bibliotek
s 9 PISA 2003
s 18 Anslagstavlan
s 21 William Stern-sällskapet
PriMa-projektet (Hamburgs skolförvaltning)
Rådgivning för särskilda begåvningar (Hamburgs skolförvaltning)
Arne Engström
s 31 Fyllotaxi 1
Fyllotaxi 2
Fyllotaxi 3
s 32 Byggbeskrivning till Friidrottsspelet
s 33 Sjukamp 1
Sjukamp 2
s 39 Enrico Fermi
Mathforum
Länkar i nr 1, 2005
s 12 PISA 2003
PISA internationellt

s 16 NO-uppgifter i TIMSS

s 17 Hur man svarar och varför det är viktigt att lämna synpunkter
SOU 2004:97 Att lyfta matematiken

s 54 Jordmätning

s 60 Eureka

Problemavdelningen s 61
Primtal
En sida med primtal som pdf

Länkar i nr 4, 2004
s 2 Skriv SOU 2004:97 på webbplatsens sökmotor

s 7 Se även Matematikdelegationen

s 21 Slagkraft – naturvetenskap på Liseberg
Forskarskolan i Naturvetenskapernas och Teknikens Didaktik

s 41 Nordnorsk vitensenters solursida

s 60 icme10

Anslagstavlan s 61
SMaL:s årsmöte
Kartprojektioner
NORMA05
Laborativ matematik

Länkar i nr 3, 2004
s 43 KappAbel
SMaL
s 50 Bokförlaget KUB
Educating for the Future
s 54 Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik
Pilotprojektet - förskolans matematik
Konferens om vuxnas matematiklärande
Testning - till vilken nytta?
Matematikbiennette Stockholm
Matematikbiennett 2005, Pedagogen i Mölndal
Matematikdelegationen
Utbildningsdepartementet
s 58 Läs om Lärakademier på Myndighetens för skolutvecklings webbplats. Gå vidare på Kompetensutveckling och sen Lärakademier.
Klågerups Lärakademi

Nr 2, 2004
sid 3 Matematikdelegationen
sid 19 och 29 Envariabelanalys med dialoger
sid 31 ALM-info
Pdf med mer om ALM-rapporter.

Anslagstavlans 36
SMaLs sommarkurser
Madeleine Löwings avhandling
Ny kurs för vuxlärare
Peter Nyströms avhandling
sid 42 Kursinfo 2003/2004
sid 43 Virtue
sid 52 KappAbel
sid 57 ICME 10
sid 60 Kängurusidan

Nr 1, 2004
sid 1 artikel i DN
sid 2 Matematikdelegationen
sid 6 Matematik från början
Pdf med mer om projektet Matematik från början
sid 14 Matematikspaning
sid 21 Fainsilber
sid 27 artikel i DN
sid 37 Lesson study 1 Lesson study 2 Lesson study 3
sid 43 LessonLab Loveless
sid 49 och 50 Laksov

Anslagstavlan s 58 och 59
Nordiskt nätverk
ALM
Kompetensutveckling i matematikdidaktik
SMaL
Biennette i Göteborg
sid 60 ICME 10

Nr 4, 2003

Anslagstavlan s 55
SMaL
Matematikbiennalen 2004 i Malmö
Madif
ICME 10

Nr 3, 2003
Anslagstavlan s 57

Gudrun Malmers stiftelse
Biennette i Sundsvall
Biennetten i Skövde
Matematikbiennalen 2004 i Malmö
Stipendier för läromedelsförfattare
Påverka Matematikdelegationen

Övrigt
s 25 Matematikkartor
s 31 Öppen matematiktävling
s 45 Grundgy i Halmstad
s 53 Mattekvadraten
s 53 Unga matematiker
s 54 DPL
s 56 - 57 Vi har läst
Matematisk kulturhistorie
Matematikdidaktiken i Sverige
Svenska kommitén för matematikutbildning
Svenska Nationalkommitttén för matematik
Flexible språkrom
s 58 SMDF

Nr 2, 2003

Anslagstavlan s 57
SMaL
ICME 10
Biennetten i Skövde
Matematikbiennalen 2004 i Malmö
Matematiksvårigheter

Övrigt
s 14 SALSA
s 21 GeoJava
s 29 Nationellt Centrum för Fysik
s 30 Lewis Carroll
s 41 Matematiska beskrivningar
Pentagram 1
Pentagon
Gyllene triangel
Pentagram 2
Pentagram 3

Historiska beskrivningar
Pentagram 4 (med reklamvarning)
Pentagram 5
Pentagram 6
Pentagram 7
Pentagram 8
Pentagram 9
Pentagram 10

Mysticism
Mysticism and Mathematics
Pentagram 11
Den stora (gyllene) pyramiden

s 55
Kägelsnitt
Gyllene Snittet
Fibonacci

s 56
PICME 10
Konferenser
SMDF

Nr 1, 2003
Anslagstavlan s 4 - 5

SMaL
ICME
Didaktikkurs

Övrigt
s 4 Matematikdelegationen
s 7 Lusten att lära med fokus matematik
s 24 Geometri och mönster

Nr 4, 2002
s 55: SMDF
Se även s 56: Vi har läst
och s 58: Anslagstavlan

Nr 3, 2002

s 3 och s 7: Matematik från början
s 30: PISA
s 51: Elementa
s 57: Unga matematiker

Nämnaren nr 1, 2005

Nämnaren nr 1, 2006

Nämnaren nr 1, 2006 är ute nu

Nämnaren nr 2, 2005

Nämnaren nr 3, 2005

Nämnaren nr 4, 2005