Konferenser i Sverige

17-09-27 LUMA 2017 Kalmar
18-01-23 Madif-11 Karlstad
18-01-25 Matematikbiennalen 2018 Karlstad
18-04-26 NÄD2018 – Nationell ämnesdidaktisk konferens Kristianstad

 

Genomförda konferenser i Sverige ...

Innehåll: PN