Konferenser i Sverige

18-01-23 Madif-11 Karlstad
18-01-25 Matematikbiennalen 2018 Karlstad
18-04-26 NÄD2018 – Nationell ämnesdidaktisk konferens Kristianstad
18-07-03 PME 42 Umeå, Sverige
18-07-25 BRIDGES, Mathematics, Art, Music, Architecture, Education, Culture Stockholm
18-11-27 Fördjupningsforum i matematik (Lärarfortbildning AB) Stockholm

 

Genomförda konferenser i Sverige ...

Innehåll: PN