Om NCM

NCM:s uppgift är att stödja utvecklingen av matematikutbildning i förskolan, i det obligatoriska och frivilliga skolväsendet och inrättades genom regeringsbeslut i januari 1999. NCM är ett av flera resurscentra för olika skolämnen som inrättats de senaste 15 åren.

Centrumet finns vid Göteborgs universitet och leds av en föreståndare som, tillsammans med centrumets medarbetare, omsätter övergripande beslut.

Bland NCM:s personal finns personer med bakgrund, eller är verksamma, som lärare, lärarutbildare, forskare och matematiker. De ansvarar för och deltar i olika verksamheter och projekt som tex

  • utgivning av tidskrifterna Nämnaren och NOMAD
  • utgivning av litteratur för lärarutbildning och lärarfortbildning
  • deltagande i och arrangemang av seminarier, kurser och konferenser
  • drift och utveckling av flera webbplatser.

Du kontaktar oss enklast via vårt webb-formulär som du hittar nederst på våra sidor. Om du söker en medarbetare – gå till vår personallista.


Peter Nyström
Föreståndare, NCM

E-post till Peter Nyström ...

Kontakta Anders Wallby


+46 (0) 31 786 2243


Kontakta Anette Jahnke


+46 (0) 31 786 6967


Kontakta Ann-Charlotte Forslund


+46 (0) 31 786 6985


Kontakta Berit Bergius


Telefon: +46 (0) 31 786 2217


Kontakta Calle Flognman


+46 (0) 31 786 6989


Kontakta Elisabeth Rystedt


+46 (0) 31 786 6981


Kontakta Eva-Lena Jinneryd


Telefon: +46 (0) 31 786 2206


Kontakta Göran Emanuelsson


+46 (0) 31 786 2240


Du når mig på epostadress
goran.emanuelsson@ncm.gu.se

Kontakta Görel Sterner


+46 0736 814588

Kontakta Günther Dippe

GD himself

+46 (0) 31 786 2376
Förenklad CV (pdf).
Personlig webbplats (nytt fönster)

Kontakta Jesper Boesen


+46 (0) 31 786 6968


Kontakta Johan Häggström


+46 (0) 31 786 6987


Kontakta Karin Wallby


+46 (0) 31 786 2196


Kontakta Lars Gustafsson


+46 (0) 31 786 6984


Kontakta Lars Mouwitz


+46 (0) 31 786 6983


Kontakta Lena Trygg


+46 (0) 31 786 6982


Kontakta Leo Rubinstein


Kontakta Marianne Dalemar


+46 (0) 31 786 2245

Kontakta NCM

Använd detta formulär när du vill komma i kontakt med NCM.
Se även NCM:s medarbetarlista.

Kontakta Ola Helenius


+46 (0) 31 786 6979


Kontakta Peter Nyström


+46 (0) 31 786 6837


Kontakta Rose-Marie Wikström

+46 (0) 31 786 2206


Kontakta Ulrica Dahlberg


+46 (0) 31 786 2286

Miljöarbete

Detta är en samlingssida för miljöarbetet vid NCM. Här finner du också länkar till Göteborgs universitets startsida för miljö och hållbar utveckling, handbok för miljö & hållbar utveckling och Gemensamma förvaltningens miljöhandlingsplan.

Externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

NCM

Miljömål/Handlingsplan

Miljöaspekter

Utbildning

Verksamhetsstöd

NCM specifika verksamhetsrutiner

  • I dagsläget finns inga unika NCM-rutiner utarbetade.

Göteborgs universitet

Innehåll: GD

Människor och matematik

Läsebok för nyfikna  

På den här webbsidan kommer det att finnas material som på olika sätt är relaterat till boken Människor och matematik. Det kan vara artiklar, länkar och liknande, allt ordnat efter kapitlen i boken.

Sten Kaijser
Hur det började

Ulf Persson
Kvadratroten ur två

Anders Logg
Att lösa en differentialekvation

Johan Håstad
Om kryptering

Svante Linusson
Uddatalsmetoden och valsystem

Gunilla Borgefors
Tessellationer – konsten att dela upp planet i regelbundna mönster

Christer Kiselman
Datorskärmens geometri

Frank Wikström
Area, mått och integraler

Gerd Brandell
SolsystemetDetta är en läsebok för nyfikna. Många tror att matematiken är en färdigkonstruerad byggnad. Men det är en vanföreställning: varje år kommer tiotusentals matematiska resultat och nya sätt att se på redan välkända fakta. Vad gör forskande matematiker? Inom matematiken samsas urgamla sanningar och metoder med vetenskapens senaste rön. I bokens tjugotvå kapitel grupperade i fem avdelningar ges en bild av båda sidor och smakprov från matematikens viktigaste områden.

Några av artiklarna är lättillgängliga och kräver endast elementära kunskaper i matematik, andra förutsätter mer. Med nyfikenhet som drivkraft hoppas vi att läsaren kan ta sig an även mer avancerade artiklar och att texterna ska väcka lust till fördjupning och att läsa vidare. Avsikten med boken är dock i första hand att ge orientering om och upplevelser av matematik, med forskande matematiker som vägvisare. Detta är inte en lärobok i matematik utan en läsebok om matematik. I första hand var det tänkt att bli en bok för lärarutbildning och för redan verksamma lärare, men det är en bok som också kan passa som bredvidläsningsbok på gymnasieskolan.


ISBN: 978-91-85143-08-5
Sidantal: 390
Författare:
Stefan Arnborg, Gunilla Borgefors, Gerd Brandell, Tom Britton, Lennart Carleson, Kimmo Eriksson, Magnus Fontes, Johan Håstad, Peter Jagers, Sten Kaijser, Christer Kiselman, Frank Kutzschebauch, Svante Linusson, Anders Logg, Erik Palmgren, Juni Palmgren, Ulf Persson, Staffan Rodhe, Johan Tysk, Frank Wikström & Josefin Bodell Werneker

Redaktion: Ola Helenius & Karin Wallby
Boken har utgått ur sortimentet.