Besök NCM (old)

På dessa sidor finns information om sådan verksamhet som finns i våra lokaler på Vera Sandbergs allé 5a i Göteborg.

Bibliotek

NCM:s bibliotek är ett specialbibliotek för matematikdidaktisk litteratur. Mindre samlingar finns även inom ämnena matematik och pedagogik. En del av de äldre publikationerna utgörs av donationer.
Bibliotekets bestånd är sökbart i LIBRIS (beteckning: Gx, placering: NCM) samt i GUNDA (Göteborgs universitetsbiblioteks databas).

Donatorer

 • Peder Claesson
 • Göte Dahland
 • Yngve Domar
 • Göran Emanuelsson
 • Bengt Johansson
 • Jeremy Kilpatrick
 • Lisbeth Lindberg
 • Olof Magne (se här nedanför)
 • Karl Petter Nordlund
 • Ulla Runesson
 • Ronnie Ryding

Stor bokdonation från docent Olof Magne

NCM har mottagit en stor bokdonation från docent Olof Magne. Samlingen finns nu i NCM:s lokaler på Vera Sandbergs allé 5 A i Göteborg. Donationen utgörs av cirka trettio hyllmeter pedagogisk, psykologisk och didaktisk/metodisk litteratur med tyngdpunkt på undervisning och lärande i matematik. Förutom svensk litteratur består samlingen av en lika stor del från övriga Norden, England, Tyskland, Frankrike och USA. Det finns även läromedel, en mindre del tidskrifter samt spel och åskådningsmaterial. En dryg halvmeter av den äldre litteraturen har tryckår från 1800-talet och i några fall från 1700-talet. Om donatorn Olof Magne Förre föreståndaren Bengt Johansson t.v. och Olof Magne t.h.Olof Magne (t.h. i bilden. NCM:s förre föreståndare Bengt Johansson t.v.) utbildade sig till folkskollärare med examen 1939. Han var först verksam i Göteborg som lärare och skolpsykolog. Sedan studerade han psykologi, pedagogik, filosofi och statskunskap vid Göteborgs högskola/universitet där han blev fil. dr. 1952. Några år senare blev han docent och 1988 hedersdoktor vid Åbo akademi. Ola Magne har verkat som länsskolinspektör och vidare som lektor och professor vid lärarhögskolan i Malmö. Bland många nationella och internationalla uppdrag kan nämnas att han varit President för European Association for Special Education. Hans huvudintressen var inlärningspsykologi och specialundervisning med särskilt fokus på matematikämnet.

Besök biblioteket

Du kan besöka vårt bibliotek och läsa litteratur på plats eller låna våra böcker.
För att besöka NCM:s bibliotek kontakta Rose-Marie Wikström, tel 031 786 2206.

Läroboksutställning

Läroboksutställningen omfattar aktuella, svenska matematikläroböcker och kringmateriel – t ex lärarhandledningar, spel, pussel och lådor med problemlösningskort – från förskola till gymnasieskola och vuxenundervisning. Varje förlag presenterar sina matematikläromedelsserier och kompletterar innehållet kontinuerligt.

Senaste uppdatering: Sanoma: 2022-10-24, Gleerups: 2022-06-21, Natur och Kultur: 2022-06-13, Liber: 2022-02-15, Studentlitteratur: 2022-10-20, Mena Media (fd Skolcopy) : 2022-05-10, Majema: 2020-09-09, Bonnierförlagen Lära: 2021-10-20.

Tillgång till digitala läromedel från NE (Nationalencyklopedin)  from 2022-04-21.

Mer om läroboksutställningen

I läroboksutställningen samlas alla svenska, nu aktuella matematikläroböcker. Att samtliga matematikläroböcker finns samlade i en utställning underlättar till exempel
– för lärargrupper som planerar att byta läromedel
– för lärare, studenter och forskare som är intresserade av ett visst ämnesområde och vill undersöka hur detta tas upp i olika läromedel och för olika åldersgrupper.

Flertalet av de förlag som ställer ut sina matematikläroböcker är medlemmar i Svenska Läromedel. Ytterligare ett par förlag finns representerade i utställningen.

Besök läroboksutställningen

Ett besök i läroboksutställningen är kostnadsfritt men kontakta Anette Fröberg innan besöket.
Mejl: anette.froberg@ncm.gu.se

NCM:s matematikverkstad

NCM:s matematikverkstad är en mötesplats för alla som är intresserade av att arbeta med ett laborativt och undersökande arbetssätt i matematikundervisningen.

Matematikverkstaden skiljer sig från de flesta andra eftersom målgruppen är lärare och inte elever. De idéer som presenteras om inredning, organisation, planering, material och aktiviteter fungerar lika bra i den vanliga skolmiljön, men kan till viss del behöva anpassas.

 

Besök matematikverkstaden

Lärargrupper (om högst 12 personer) får under 2 timmar information och en orientering om matematikverkstaden och ett laborativt arbetssätt i matematik.
Avgift 400 kr per person (exkl moms). Vi debiterar för minst 5 personer per tillfälle. Vid bokning frågar vi efter fakturaadress, så ha den och skolans organisationsnummer tillgängligt samt ev. referens- eller skanning-kod. Bokad plats debiteras om inte avbokning sker tre veckor före besöket. Vid färre än 5 bokningar kontaktar vi er om möjligheten att byta datum för att inte behöva ställa in helt.

Kontakta Anette Fröberg för att boka datum eller eventuellt diskutera annat datum utöver de fastsatta om ni  är en hel grupp. Mejl: anette.froberg@ncm.gu.se.

Höstens fasta datum för bokning:

Tiden för samtliga datum är kl. 14:00-16:00.

Ons 28 September

Tis 11 Oktober

Tors 17 November

Ons 7 December

 

Återbesök i matematikverkstaden

Ibland vill grupper som redan varit på ett besök i matematikverkstaden återkomma och själva sitta och jobba med det material som finns i där.
Avgift 1000 kr (exkl moms).

För bokning, ta kontakt med Anette Fröberg. Mejl: anette.froberg@ncm.gu.se.

 

Övriga besök

För övriga önskemål om besök kontaktar du Anette Fröberg. Mejl: anette.froberg@ncm.gu.se

 

Hitta hit

Reser du med tåg eller buss till Göteborgs central tar du förslagsvis spårvagnslinje 7 (märkt Tynnered) eller 10 (märkt Guldheden) från Drottningtorget och stiger av vid Kapellplatsen. Resan tar ca 10 minuter. Sök på Västtrafiks hemsida för att se aktuella rutter och tidtabeller. Karta.

NCM:s och Nämnarens webbplats