”Om matematiken i juridiken – att fästa vikt vid en sådan åldersbedömning är som att singla slant”

Forskningen inom maskininlärning och artificiell intelligens har nu kommit så långt att datorer kan ta över vissa väl avgränsade arbetsuppgifter. I takt med att detta blir möjligt uppstår en enligt min mening en intressant juridisk fråga om vilken betydelse grundlagens saklighetskrav ska ges i denna sköna, eller skrämmande, nya värld, skriver Björn Smedman, civilingenjör i teknisk fysik, yrkesverksam inom maskininlärning och artificiell intelligens.

Den frågan handlar till stor del om förhållandet mellan juridiken och matematiken och för att belysa det förhållandet kan en historisk återblick vara på sin plats.

Läs vidare [Dagens Juridik]

Khan Academy på svenska

Khan Academy Svenska som tänker rekrytera lärare som kan översätta i första hand alla matematikkurser till svenska inklusive alla övningsuppgifter. De söker både voluntärer och företagssponsorer för att genomföra det omfattande jobbet och ungefär samma modell verkar ha fungerat i andra länder.
Allt material i Khan Academy har en Creative Commons-licens som betyder att andra aktörer får översätta och återanvända materialet.

Läs vidare [Flexspan]

Appar för lärande både hjälper och stjälper

Explosionen av digitala lärresurser i skolan kombinerad med den olyckliga idén att det finns ett värde i sig att lära sig på sin platta eller dator sätter Agneta Gulz, professor i kognition vid Lunds universitet, upp en röd flagga för:

– Det finns enorma kvalitetsskillnader i våra digitala hjälpmedel och tyvärr mycket som håller dålig kvalité. Utmaningen ligger i att ge lärarna stärkt kunskap så att de vet varför de använder en viss app och vad det ska leda till för eleverna.

Läs vidare [Lunds universitet]

Från tidigare Aktuellt

[181107]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!