”Jag tycker att det är lite provocerande”

Barn som har haft både kvinnliga och manliga förskollärare får bättre skolresultat i språk och matematik. Det visar en studie av norska statistiska centralbyrån.
”Det handlar inte om att en enkönad manlig arbetsplats skulle vara bättre utan mer om fördelen med en tvåkönad yrkeskultur”, säger Urban Eriksson, förskollärare i Luleå.

Läs vidare [Norrbottens Kuriren]

How an adaptive behavioral based program on a tablet can help low performing children catch up in math

Early mathematic skills have a substantial impact on later school achievement. Children with poor school achievement are at risk for adverse consequences later in life. Math competencies also have consequences for the economy at large because societies are becoming increasingly dependent on skill sets including mathematics.
Läs vidare/ Read more [Skolporten]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!