Nämnarens artikelregister

Skapad: 2007-10-05. Ändrad: 2017-03-02  

Nämnarens artikelregister

Jag vill söka efter ett eller flera av följande ...
  1. artikelrubrik
  2. författare
  3. i vilket nummer av Nämnaren artikeln finns
  4. i artikelingressen
  5. ladda ned och läsa den sökta artikeln i fulltext
Artikelregister 1974 - 2017 ...
Jag vill ...
  1. söka i hela artikeltexten där jag ser mitt/mina sökord förekomma i korta utdrag ur artikeln
  2. ladda ned och läsa den sökta artikeln i fulltext
Register över artiklar tillgängliga som fulltext-pdf 1980 - 2016:1 ...

Nämnarens artiklar finns från och med 1980 års årgång som i indexerat pdf-format, publicerade i fulltext. Sammanlagt finns här över 2500 artiklar om och kring matematikundervisning. Nya artiklar registreras från och med publiceringsdatum och publiceras i fulltext två år efter första publiceringsdatum. Rättigheterna för de fritt tillgängliga artiklarna i Nämnarens artikelregister regleras utöver gällande lag av avtal mellan NCM och Administration av Litterära Rättigheter i Sverige (ALIS), Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Svenska Journalistförbundet, Sveriges Författarförbund och Sveriges Dramatikerförbund.

Utvecklingsarbetet för detta register har finansierats med bidrag från f d Myndigheten för skolutveckling.

Innehåll: GD